Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Åge
dc.contributor.authorSvare, Helge
dc.contributor.authorWittrock, Christian
dc.date.accessioned2023-03-21T07:35:53Z
dc.date.available2023-03-21T07:35:53Z
dc.date.created2022-04-26T16:21:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationNordisk Administrativt Tidsskrift. 2022, 99 (1), .en_US
dc.identifier.issn0029-1285
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3059402
dc.description.abstractDenne artikkelen utforsker utbredelsen av tillitsbasert styring og ledelse (TBSL) og hvordan tillitsbasert styring og ledelse påvirker tillit mellom ledere og ansatte og organisasjoners resultater i offentlig sektor i Norge. Idéen om tillitsbasert styring og ledelse springer ut fra reformer i København kommune i 2012 og har siden spredd seg til den offentlige sektoren i Norge og Sverige. Tillitsbasert styring og ledelse blir av mange oppfattet som en innovasjon og forskjellig fra tradisjonell styring og kontroll. Det er nå kommet en del studier av tillitsbasert styring og ledelse i Danmark og Sverige, men det er så langt få empirisk baserte studier av tillitsbasert styring og ledelse utover case-studier. Analysen bruker spørreskjemadata fra 143 ledere og ansatte i offentlig virksomhet, og dette er den første analysen av utbredelsen av tillitsbasert styring og ledelse og dens virkninger i Norge. Resultatene viser at det har vært lite endring i tillitsbasert styring og ledelse de siste årene, og kommunene hadde mer tillitsbasert styring og ledelse enn statlige organisasjoner. Multivariate analyser med PLS-SEM viser at økt tillitsbasert styring og ledelse har en direkte positiv sammenheng med organisasjonsresultater så vel som en positiv indirekte sammenheng med organisasjonsresultater gjennom tillit, som forventet fra teorien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk Administrativt Tidsskrift;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectTillitsbasert styring og ledelseen_US
dc.subjectTrust-based managementen_US
dc.titleTillitsbasert styring og ledelse i offentlig sektor i Norge: Mye hørt, men lite sett?en_US
dc.title.alternativeTrust-based management in the public sector in Norway: Often heard but less seen?en_US
dc.title.alternativeTrust-based management in the public sector in Norway: Often heard, but less seen?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7577/nat.4876
dc.identifier.cristin2019275
dc.source.journalNordisk Administrativt Tidsskriften_US
dc.source.volume99en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber1-28en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 302053en_US
dc.subject.nsiVDP::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subject.nsiVDP::Public and private administration: 242en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal