Recent Submissions

 • Global Public Perceptions of Genomic Data Sharing: What Shapes the Willingness to Donate DNA and Health Data? 

  Middleton, Anna; Milne, Richard; Almarri, Mohamed A.; Anwer, Shamim; Atutornu, Jerome; Baranova, Elena E.; Bevan, Paul; Cerezo, Maria; Cong, Yali; Critchley, Christine; Fernow, Josepine; Goodhand, Peter; Hasan, Qurratulain; Hibino, Aiko; Houeland, Gry; Howard, H. C.; Hussain, S. Zakir; Malmgren, Charlotta Ingvoldstad; Izhevskaya, Vera L.; Jędrzejak, Aleksandra; Jinhong, Cao; Kimura, Megumi; Kleiderman, Erika; Leach, Brandi; Liu, Keying; Mascalzoni, Deborah; Mendes, Álvaro; Minari, Jusaku; Wang, Nan; Nicol, Dianne; Niemiec, Emilia; Patch, Christine; Pollard, Jack; Prainsack, Barbara; Rivière, Marie; Robarts, Lauren; Roberts, Jonathan; Romano, Virginia; Sheerah, Haytham A.; Smith, James; Soulier, Alexandra; Steed, Claire; Stefansdottir, Vigdis; Tandre, Cornelia; Thorogood, Adrian; Voigt, Torsten H.; West, Anne V.; Yoshizawa, Go; Morley, Katherine I. (American Journal of Human Genetics;volume 107, issue 4, Peer reviewed; Journal article, 2020-10-01)
  Analyzing genomic data across populations is central to understanding the role of genetic factors in health and disease. Successful data sharing relies on public support, which requires attention to whether people around ...
 • “We didn't get much schooling because we were fishing all the time”: Potential impacts of irregular school attendance on the spread of epidemics 

  Dimka, Jessica; Sattenspiel, Lisa (American Journal of Human Biology;, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-17)
  Objectives: Especially in traditional, rural, and low-income areas, children attend school irregularly. School-based interventions are common mitigation strategies for infectious disease epidemics, but if daily attendance ...
 • Learning from the COVID-19 pandemic among migrants: An innovative, system-level, interdisciplinary approach is needed to improve public health 

  Diaz Perez, Esperanza; Mamelund, Svenn-Erik; Eid, Jarle; Aasen, Henriette Sinding; Kaarbøe, Oddvar Martin; Cox, Rebecca Jane; Gloppen, Siri; Beyer, Anders; Kumar, Bernadette. N (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The effects of the COVID-19 pandemic are amplified among socially vulnerable groups, including international migrants, in terms of both disease transmission and outcomes and the consequences of mitigation measures. Migrants ...
 • Social Class, Union Strategies, and Preference in Wage Outcomes in Norway 

  Bergene, Ann Cecilie; Drange, Ida (Nordic Journal of Working Life Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2021-04-30)
  This article explores a potential socialization effect of unions on member preferences in wage out- comes and bargaining structures.This challenges notions of union wage policies simply reflecting the material self-interest ...
 • Images of Place, Secularity and Gentrification: On Urban Religious Belonging in an Inner City Neighbourhood in Oslo 

  Thorstensen, Erik; Hagen, Aina Landsverk; Brattbakk, Ingar (Ubiquity Press;volume 10, issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-25)
  Through extensive fieldwork conducted in an inner city neighbourhood in Oslo, Norway, the authors found that a variation of actors and settings evoked different religious and secular images of place. In what ways is the ...
 • Digital coping: How frontline workers cope with digital service encounters 

  Breit, Eric Martin Alexander; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring; Røhnebæk, Maria (Social Policy & Administration;, Peer reviewed; Journal article, 2020-11-06)
  This article addresses how frontline workers cope when dealing with digitally mediated service encounters. It draws on a qualitative study of frontline workers’ experiences in an increasingly digitalised work environment ...
 • Science by, with and for citizens: rethinking ‘citizen science’ after the 2011 Fukushima disaster 

  Kenens, Joke; Van Oudheusden, Michiel; Yoshizawa, Go; Van Hoyweghen, Ine (Palgrave Communications;volume 6, Peer reviewed; Journal article, 2020-04-03)
  This study illustrates how citizen-driven radiation monitoring has emerged in post-Fukushima Japan, where citizens generate their own radiation data and measurement devices to provide public with actionable data about their ...
 • The directors of urban transformation: The case of Oslo 

  Andersen, Bengt; Hannah, Ander; Skrede, Joar (Local Economy;Vol 35, Issue 7, 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-01)
  We investigate the urban transformation strategies of major developers and other key actors in the context of neoliberalism and its influence on politics, including urban development governance. Drawing primarily on ...
 • Effectiveness of Combining Compensatory Cognitive Training and Vocational Intervention vs. Treatment as Usual on Return to Work Following Mild-to-Moderate Traumatic Brain Injury: Interim Analysis at 3 and 6 Month Follow-Up 

  Howe, Emilie; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Enehaug, Heidi; Sagstad, Kjersti; Hellstrøm, Torgeir; Brunborg, Cathrine; Røe, Cecilie; Nordenmark, Tonje Haug; Søberg, Helene L.; Twamley, Elizabeth W.; Lu, Juan; Andelic, Nada (Frontiers in Neurology;Volume 11 | Article 561400, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-10)
  Aims: Knowledge regarding the most effective return to work (RTW) approaches after traumatic brain injury (TBI) is lacking. This trial aimed to compare the effectiveness of a combined cognitive and vocational intervention ...
 • Trivsel og usikkerhet på Tøyen: En studie av foreldrebilder av et løftet byområde 

  Kadasia, Vanessa Nyagoha Idland; Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 3, nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-27)
  Siden 1970-tallet har myndighetene med ujevne mellomrom forsøkt å trekke flere ressurssterke husholdninger til Tøyen, med den hensikt å skape større befolkningsvariasjon og redusere de sosiale forskjellene mellom Oslos ...
 • Områdesatsinger i Norge: Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak 

  Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 3, nr. 2-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-27)
  I artikkelen ser vi på argumentene for områdesatsinger i norsk bypolitikk som en bakgrunn for å diskutere fore- liggende forskning av slike satsinger. Gitt at norsk byforskning har en sterk overvekt av studier med data fra ...
 • Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid 

  Brattbakk, Ingar (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 3, nr. 1, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-11)
  Boforhold har betydning for barnefamiliers situasjon og er en viktig faktor i barns oppvekstmiljø. Å bo trangt er en faktor som kan påvirke muligheten for ro og hvile, livsutfoldelse og kan gi familiestress. I Norge vet ...
 • Efficiency through digitalization? How electronic communication between frontline workers and clients can spur a demand for services 

  Løberg, Ida Bring (Government Information Quarterly; Volume 38, Issue 2, April 2021, 101551, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-19)
  The increasing use of electronic government comes with great expectations of efficient service provision. However, frontline workers who use the information and communication technologies (ICTs) and implement digital ...
 • Clarifying ultra-realism: A response to Wood et al. 

  Raymen, Thomas; Kuldova, Tereza Østbø (Continental Thought & Theory: A Journal of Intellectual Freedom;Volume 3 | Issue 2: Thinking Sin, Journal article; Peer reviewed, 2020)
  Ongoing critique and reconstruction are integral to all academic disciplines. The absence of informed critique and continuous adherence to dominant theoretical models leads our disciplines to ossify and stagnate. However, ...
 • Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion: Belyst gjennom et norsk politidistrikt. 

  Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 37, nr. 4-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-08)
  Norsk politi har kjønnsbalanse i utdanningen. Andelen kvinner i politistillinger har passert 30 prosent. I den skarpe enden av den operative virksomheten er kvinneandelen rundt 10 prosent. I en casestudie i et politidistrikt ...
 • Is RRI a new R&I logic? A reflection from an integrated RRI project. 

  Forsberg, Ellen-Marie; Thorstensen, Erik; Casagrande, Flavia Dias; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Lund, Anne; Zouganeli, Evi (Journal of Responsible Technology;Volume 5, 100007, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-04)
  This article presents an analysis of a project in the field of assisted living technologies (ALT) for older adults where Responsible Research and Innovation (RRI) is used as an overall approach to the research and technology ...
 • Rask psykisk helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i Norge 

  Smith, Otto Robert Frans; Alves, Daniele Evelin; Knapstad, Marit (Research report, 2016)
  2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp. Folkehelseinstituttets evaluering viser at 6 av 10 var friske etter behandlingen. Folkehelseinstituttet har evaluert ...
 • Fra loddtrekning til søknadsbasert opptak. Har endret praksis for tildeling av turnusstillinger til nyutdannede leger ført til sosial ulikhet? 

  Drange, Ida (Tidsskrift for Samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 4-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-10)
  Legestudiet preges av høy sosial reproduksjon og sosialt skjev rekruttering. Legers arbeidsmarked og karrierer, derimot, viser at legene er en egalitær yrkesgruppe med små, interne forskjeller. Det tyder på at høy sosial ...
 • Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP): protocol for a cluster randomised controlled trial 

  Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S.; Weimand, Bente; Ruud, Torleif; Norvoll, Reidun; Hansson, Kristiane Myckland; Norheim, Irene; Aas, Eline; Landeweer, Elisabeth Geke Marjan; Pedersen, Reidar (BMC Health Services Research;20, Article number: 934 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-10-09)
  Background: Family involvement for persons with psychotic disorders is under-implemented in mental health care, despite its firm scientific, economic, legal and moral basis. This appears to be the case in Norway, despite ...
 • Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid 

  Ingelsrud, Mari Holm; Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (AFI Rapport;2020:08, Research report, 2020-11)
  Hvilke konsekvenser har atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid på virksomhetsnivå? Denne rapporten tilnærmer seg dette spørsmålet ved å se på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ...

View more