Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Elin Moen
dc.contributor.authorFalkum, Eivind
dc.date.accessioned2022-11-21T11:31:05Z
dc.date.available2022-11-21T11:31:05Z
dc.date.created2022-11-18T09:57:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationNorsk sosiologisk tidsskrift. 2022, 6 (5), 60-77.en_US
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3033121
dc.description.abstractI denne studien undersøkes betydningen av den koronarelaterte nedstengningen av norsk arbeidsliv for opplevelsen av jobbfellesskap. Dette gjøres ved å undersøke 1) om det har vært noen endring i opplevd jobbfellesskap fra tiden like før nedstengningen 12. mars 2020 til slutten av juni 2021 og 2) betydningen av koronarelaterte endringer i arbeidssituasjonen. I analysene av endring over tid benyttes data fra spørreskjemaundersøkelsene Medbestemmelsesbarometeret 2020 (N=3575) og Pandemiundersøkelsen 2021 (N=3067). Endringene i arbeidssituasjonen studeres i pandemiutvalget, og vi ser mer konkret på betydningen av hjemmekontor, permitteringer, endringer i arbeidsoppgaver og arbeidstid. Resultatene viste ingen endring i opplevelsen av jobbfellesskap fra før pandemien til juni 2021. Utviklingen over tid var imidlertid forskjellig på Sør- og Vestlandet sammenliknet med i Oslo og omegn. Når det gjelder endringene i arbeidssituasjonen, fant vi ingen sammenheng for hjemmekontor eller permitteringer. Sammenhengen mellom endring i arbeidsoppgaver og opplevd jobbfellesskap kunne heller ikke påvises med sikkerhet. Analysen viste videre at både reduksjon og økning i arbeidstid var negativt korrelert med opplevelsen av jobbfellesskap. Funnene diskuteres opp imot ulike perspektiver på fellesskapsdannelse og organisatoriske endringer. Studien bidrar til å belyse hvordan opplevelsen av jobbfellesskap kan være på det samme nivået til tross for store endringer i sosiale og materielle strukturer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectArbeidstiden_US
dc.subjectJobbfellesskapen_US
dc.subjectPandemien_US
dc.subjectNedstengningen_US
dc.titleJobbfellesskap i et nedstengt arbeidsliven_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin2076099
dc.source.journalNorsk sosiologisk tidsskriften_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.issue5en_US
dc.source.pagenumber60-77en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal