Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Håkon
dc.contributor.authorColbjørnsen, Terje
dc.contributor.authorTallerås, Kim
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2022-08-05T09:09:00Z
dc.date.available2022-08-05T09:09:00Z
dc.date.created2022-05-20T14:49:46Z
dc.date.issued2022-05-20
dc.identifier.citationNordisk kulturpolitisk tidsskrift. 2022, 25 (1), 43-60.en_US
dc.identifier.issn1403-3216
dc.identifier.issn2000-8325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010290
dc.description.abstractDen norske bokbransjen er støttet og regulert gjennom en rekke litteraturpolitiske virkemidler. Disse settes nå under press grunnet endringer relatert til den digitale litteraturens utbredelse, nye aktørers inntog i markedet og omseggripende endringer i tilstøtende politikkområder og i samfunnet forøvrig. Det er langvarige og gode ordninger for bransjen til å påvirke politikken gjennom den korporative påvirkningskanalen. Samtidig vil de pågående endringene også kreve påvirkningsarbeid fra interesseorganisasjonene gjennom lobbyvirksomhet, for å sikre at de litteraturpolitiske virkemidlene oppdateres i takt med samfunns- og bransjeutviklingen. Denne studien handler om hvordan bransjeorganisasjonene søker å påvirke politikken gjennom den korporative kanalen og gjennom lobbyvirksomhet. Nærmere bestemt har vi studert hvordan lederne i bokbransjens mest sentrale organisasjoner snakker om deres erfaringer med bruk av disse to kanalene for påvirkningsarbeid og hvordan dette eventuelt endres som en konsekvens av endringer relatert til nye aktører, digitalisering og andre endringer i bokbransjens omland.en_US
dc.description.abstractThe Norwegian book industry is supported and regulated through a range of political tools. Due to increases in the offerings and consumption of digital literature, the arrival of new actors in the book market, and wide-ranging changes in adjacent policy areas and society as such, these tools cannot be taken for granted. There exists well-established mechanisms for the book industry to influence literature policies through corporatist channels. At the same time, to secure that the tools of literature policy are updated in accordance with current changes, interest organizations will also need to seek political influence through lobbying. This is a study of how interest organizations in the Norwegian book industry seek political influence through corporatist and lobbyist channels. More accurately, we have studied how leaders in the most important organizations in the Norwegian book industry talk about their experiences with using these channels for political influence, and how this is changing due to the arrival of new actors, digitalization and other changes concerning the book industry.en_US
dc.description.sponsorshipArtikkelen er utformet innenfor rammen av forskningsprosjektet Political Dynamics of the Cultural Sector (POLYCUL), finansiert av Norges forskningsråd, med prosjektnummer 302199.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk kulturpolitisk tidsskrift;Årgang 25, nr. 1-2022
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/doi/10.18261/nkt.25.1.4
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectLitteraturpolitikken_US
dc.subjectKorporatismeen_US
dc.subjectLobbyismeen_US
dc.subjectDen nordiske modellenen_US
dc.subjectKulturpolitikken_US
dc.subjectBokbransjeen_US
dc.subjectLiterature policyen_US
dc.subjectCorporatismen_US
dc.subjectLobbyismen_US
dc.subjectThe Nordic modelen_US
dc.subjectCulture policyen_US
dc.subjectBook industryen_US
dc.titleEn norsk bokbransje i endring og interesseorganisasjonenes politiske påvirkningsarbeiden_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2022 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/nkt.25.1.4
dc.identifier.cristin2026026
dc.source.journalNordisk kulturpolitisk tidsskriften_US
dc.source.volume25en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber43-60en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 302199en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal