Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Marte
dc.date.accessioned2022-05-31T14:15:50Z
dc.date.available2022-05-31T14:15:50Z
dc.date.created2022-02-01T13:54:34Z
dc.date.issued2021-11-15
dc.identifier.citationBarn. 2021, 39 (2-3), 121-134.en_US
dc.identifier.issn2535-5449
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2997092
dc.description.abstractI denne artikkelen retter jeg oppmerksomheten mot metodiske tilnærminger for å utvikle kunnskap om kompleksitet i barnehagelæreres pedagogiske praksis. Jeg bygger på en forståelse av at kunnskap om pedagogisk praksis starter i det konkrete og kontekstbestemte. Det empiriske grunnlaget for analysene og diskusjonen er fire fokusgruppeintervjuer samt transkripsjoner fra og notater og refleksjoner omkring intervjuene. Det metodiske arbeidet undersøkes gjennom en metaanalyse, der også forskersubjektet og erfaringer fra forskningsprosessen belyses. Det teoretiske perspektivet på kunnskapsutvikling springer ut fra fenomenologisk hermeneutikk. Resultatene viser at det er nødvendig med et metodisk mangfold for å få tak i kompleksiteten som preger den pedagogiske praksisen der alt tilsynelatende henger sammen.en_US
dc.description.abstractThis article explores how knowledge about complexity in Early Childhood Education (ECEC) teachers’ pedagogical practice can be developed. I am building on the understanding that knowledge about pedagogical practice already exists in lived experience. The empirical data from, and notes and reflections on four focus group interviews, are analyzed and discussed. The methodological approach is investigated in a meta-analysis where the researcher’s experience is included. Theoretical perspectives on developing knowledge are based on phenomenological hermeneutics. The results show that it is necessary to develop various methods in research to explore the complexity of a pedagogical practice where everything seems connected.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesBarn;Vol 39 Nr 2-3 (2021)
dc.relation.urihttps://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/article/view/3792
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectForskningsmetoderen_US
dc.subjectVisuelle metoderen_US
dc.subjectForskningssamtaleren_US
dc.subjectKompleksiteten_US
dc.subjectPedagogiske praksiseren_US
dc.subjectResearch methodsen_US
dc.subjectVisual methodsen_US
dc.subjectFocus groupsen_US
dc.subjectComplexityen_US
dc.subjectPedagogical practicesen_US
dc.titleÅ utforske det pedagogiske hverdagslivets kompleksiteten_US
dc.title.alternativeExploring the complexity of pedagogical practiceen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderOpphavsrett 2021 BARN - Forskning om barn og barndom i Nordenen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.5324/barn.v39i2-3.3792
dc.identifier.cristin1996369
dc.source.journalBarnen_US
dc.source.volume39en_US
dc.source.issue2-3en_US
dc.source.pagenumber121-134en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal