Nye registreringer

 • Barndom som kilde til motstandsdyktighet 

  Ilje-Lien, Johanne (Chapter; Peer reviewed, 2022-03-29)
  Fokuset for dette kapittelet er nødvendigheten av det særegne ved pedagogikken i norske barnehager; den helhetlige tilnærmingen. En tilnærming hvor personalet både skal sørge for å møte barnets behov for omsorg og lek, og ...
 • An Investigation of Working Memory Profile and Fluid Intelligence in Children With Neurodevelopmental Difficulties 

  Sofologi, Maria; Pliogou, Vasiliki; Bonti, Eleni; Efstratopoulou, Maria; Kougioumtzis, Georgios A.; Papatzikis, Efthymios; Ntritsos, Georgios; Moraitou, Despina; Papantoniou, Georgia (Frontiers in Psychology;March 2022 | Volume 12 | Article 773732, Peer reviewed; Journal article, 2022-03-18)
  The present study aims to evaluate the distinct patterns of working memory (WM) capacity of children with Developmental Language Disorder (DLD), High-functioning children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and children ...
 • Å utforske det pedagogiske hverdagslivets kompleksitet 

  Eriksen, Marte (Barn;Vol 39 Nr 2-3 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-11-15)
  I denne artikkelen retter jeg oppmerksomheten mot metodiske tilnærminger for å utvikle kunnskap om kompleksitet i barnehagelæreres pedagogiske praksis. Jeg bygger på en forståelse av at kunnskap om pedagogisk praksis starter ...
 • A Child-Centred Discourse in Zambian Kindergartens? 

  Eriksen, Elisabeth Almaz (Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE);Vol. 5 No. 1 (2021): General issue: Pressing issues in education, Peer reviewed; Journal article, 2021-04-12)
  This article aims to identify and discuss the existenceand strengthening ofa child-centredteaching discoursein Zambian kindergartens. The article is based on the understanding that the teacher-directed approach to teaching ...
 • The current status of singing in kindergartens in Norway – An exploratory study 

  Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (Nordic Research in Music Education;Vol. 2, No. 2, 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-17)
  This study investigates the current situation regarding singing in Norwegian kindergartens. More specifically, how often kindergartens offer singing possibilities to children, in what situations singing is embedded, how ...
 • The current status of singing in kindergartens in Norway: An exploratory study 

  Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This study investigates the current situation regarding singing in Norwegian kindergartens. More specifically, how often kindergartens offer singing possibilities to children, in what situations singing is embedded, how ...
 • Children Fleeing Domestic Violence to Emergency Accommodations: Education Rights and Experiences 

  Selvik, Sabreen; Thjømøe, Cathrine (Journal of Family Violence;36 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-06-25)
  Domestic violence forces many families to fee to emergency accommodations. This article focuses on children’s experiences of schooling and life at confdential addresses, and to what extent their legal right to education ...
 • Å involvere barnehagelærere i forskning - muligheter for flerspråklighetsforskningen 

  Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Tkachenko, Elena (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Sammendrag Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017) fordrer at barnehagene støtter flerspråklige barns utvikling av både hjemmespråket og norsk eller samisk. Dette krever at barnehagelærere ...
 • Mitigating the impact of the novel coronavirus pandemic on neuroscience and music researchpProtocols in clinical populations 

  Papatzikis, Efthymios; Zeba, Fathima; Särkämö, Teppo; Ramirez, Rafael; Grau-Sánchez, Jennifer; Tervaniemi, Mari; Loewy, Joanne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The COVID-19 disease and the systemic responses to it has impacted lives, routines and procedures at an unprecedented level. While medical care and emergency response present immediate needs, the implications of this ...
 • "Barnehagen er ingen søndagsskole ..." Religion i barnehager med forskjellige livssynsvedtekter 

  Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (Prismet;Vol 72 Nr 2 (2021): Sammen?, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-22)
  Hvordan forstår et utvalg styrere og pedagogiske ledere de delene av fagområdet etikk, religion og filosofi (ERF) som handler om religion og religiøs tradisjonsformidling i barnehagen? Og hvordan arbeider de med dem i ...
 • Associations between Children’s Risky Play and ECEC Outdoor Play Spaces and Materials 

  Hansen Sandseter, Ellen Beate; Sando, Ole Johan; Kleppe, Rasmus (International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH);Volume 18, Issue 7, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-24)
  Children spend a large amount of time each day in early childhood education and care (ECEC) institutions, and the ECEC play environments are important for children’s play opportunities. This includes children’s opportunities ...
 • Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen 

  Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (Utbildning & lärande;Vol 14, nr 1 2020, Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Brukerundersøkelser er vanlig innenfor samfunnets velferdstjenester og kan sees som et verktøy innen resultatstyring. I artikkelen tar vi utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilken påvirkning mener barnehagestyrere ...
 • Nietzsche’s eternal return and the Question of hope 

  Holte, Stine (Studia Theologica - Nordic Journal of Theology;Volume 74, 2020 - Issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2020-06-04)
  This article discusses Nietzsche’s notion of eternal return of the same with regard to its impact on central discussions of Jewish-Christian notions of hope and redemption within modern intellectual history. It attends ...
 • Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech 

  Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Tengesdal, Eirik; Post, Brechtje; Payne, Elinor (Frontiers in Psychology;July 2021 | Volume 12 | Article 688002, Peer reviewed; Journal article, 2021-07-19)
  In this paper, we investigate a prosodic-phonetic feature in child-directed speech within a dynamic, complex, interactive theoretical framework. We focus on vocalic intrusions, commonly occurring in Norwegian word initial ...
 • Conferencing otherwise: A feminist new materialist writing experiment 

  Osgood, Jayne; Taylor, Carol A.; Andersen, Camilla Eline; Benozzo, Angelo; Carey, Neil; Elmenhorst, Constanse; Fairchild, Nikki; Koro-Ljungberg, Mirka; Moxnes, Anna Rigmor; Otterstad, Ann Merete; Rantala, Teija; Tobias-Green, Karen (Cultural Studies - Critical Methodologies;volume 20, issue 6, Peer reviewed; Journal article, 2020-09-20)
  This article attempts to reconfigure hegemonic framings of “the academic conference” and thereby offer a means to (re-)encounter the spatial, temporal, and affective forces that conferences generate, differently. We are a ...
 • Everyday interactions between staff and children aged 1-5 in Norwegian ECEC 

  Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth (Early Years: an international journal of research and development;, Peer reviewed; Journal article, 2020-09-11)
  High-quality early childhood education and care (ECEC) is related to childrens’ socioemotional and cognitive development, and the most important aspect regarding quality in ECEC is staff’s interpersonal or interactive ...
 • Innendørs risikofylt lek – et bidrag til spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer 

  Kleppe, Rasmus; Sando, Ole Johan; Hansen Sandseter, Ellen Beate (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol. 4 | No. 2 | 2020: Fysisk aktivitet, kropp og bevegelse i barnehagen, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-28)
  Risikofylt lek er en form for lek som kan bidra til både barns trivsel og utvikling, men som det er lite forsket på. I denne studien har vi undersøkt ulike aspekter ved risikofylt lek i barnehagers innemiljø. Studien baserer ...
 • Risky Play and Children’s Well-Being, Involvement and Physical Activity 

  Sando, Ole Johan; Kleppe, Rasmus; Hansen Sandseter, Ellen Beate (Child Indicators Research;, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-17)
  Children’s activities and experiences in Early Childhood Education and Care (ECEC) institutions are essential for children’s present and future lives. Playing is a vital activity in childhood, and playing is found to be ...
 • Mot en ny satsing på flerspråklighet – en analyse av språkpolitiske føringer i barnehagens styringsdokumenter 

  Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena (Nordic Studies in Education;volume 40, issue 3, Peer reviewed; Journal article, 2020-08)
  In this article, we discuss how language policy for multilingualism in Norwegian early childhood education has changed during the last 30 years. Drawing on discourse analysis of central official policy documents from ...
 • The Prevalence of Risky Play in Young Children’s Indoor and Outdoor Free Play 

  Sandseter, Ellen Beate Hansen; Kleppe, Rasmus; Sando, Ole Johan (Early Childhood Education Journal;volume 49, issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2020-06-25)
  Research on children’s risky play and young children’s risk taking is a relatively new research area that has drawn the atten- tion of many researchers in the last decades. Nevertheless, to our knowledge, no earlier studies ...

Vis flere