Recent Submissions

 • Liten, men god - Om kompetansebehov i små barnehager i Oslo og Viken 

  Gulbrandsen, Lars; Os, Ellen (Research report; Report, 2022-11)
  I rapporten presenteres resultater fra en undersøkelse av små, enkeltstående barnehagers kompetansebehov gjennomført av OsloMet i januar/februar 2021. Som små barnehager har vi definert den femteparten av barnehagene ...
 • Barnehagelærere med masterutdanning: Omfang, rekruttering og tilrettelegging i barnehagen 

  Kasin, Olav; Gulbrandsen, Lars (Research report; Report, 2022-10-26)
  Rapporten tar utgangspunkt i myndighetenes mål om å øke andelen barnehagelærere med masterutdanning i barnehagen, og går igjennom tilgjengelige data om antall barnehagelærere med en slik utdanning. Rapporten tar også for ...
 • Making kin with plastic through aesthetic experimentation 

  Penfold, Louisa; Odegard, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Recent scholarship in childhood studies has raised concerns about humancentric, singular discourses regarding human-plastic relations. As a result, questions of how to develop new forms of learning with materials in ...
 • Effects of immersive virtual nature on nature connectedness: A systematic review protocol 

  Brambilla, Elena; Petersen, Evi; Stendal, Karen; Sundling, Vibeke; MacIntyre, Tadhg E.; Calogiuri, Giovanna (Digital Health;Volume 8, Peer reviewed; Journal article, 2022-09-02)
  Objective: Nature Connectedness, an individual’s cognitive, affective, and behavioral connection with the natural world, has been linked to various health and well-being outcomes. As Nature Connectedness can be elicited ...
 • Music and neuroscience research for mental health, cognition, and development: Ways forward 

  Agapaki, Maria; Pinkerton, Elizabeth; Papatzikis, Efthymios (Frontiers in Psychology;13:976883, Peer reviewed; Journal article, 2022-08-25)
  The brain function on music has been a recently developing field of neuroscience that holds a position of great interest to neuroscientists, psychologists, health professionals, and musicians alike. The primary goal of ...
 • Religious Education in Secularist Kindergartens? Pedagogical Leaders on Religion in Norwegian ECEC 

  Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (Religions;Volume 13 / Issue 3, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-26)
  According to the legal framework, religion forms a certain part of Norwegian early childhood education in publicly owned kindergartens. As the only Scandinavian country where this is the case, the object clause (statement ...
 • Mat og motmakt 

  Schmidt, Helena (Chapter; Peer reviewed, 2022-05-31)
  The article offers interpretations of food and bodily conduct in contested spaces of hospitality in Oslo. I propose that ways in which food is rejected, received or negotiated may reveal counter-embodiments in unexpected ...
 • “This is not me” – A critical discussion about methodological issues concerning agency and participatory sense-making in qualitative research with children 

  Bjorbækmo, Wenche; Asbjørnslett, Mona; Greve, Anne (International Journal of Qualitative Methods (IJQM);Volume 21: 1–11, Peer reviewed; Journal article, 2022-08-18)
  Participatory sense-making and agency are important methodological issues in qualitative research, especially that involving children. In this article we investigate and discuss how agency unfolds in three specific situations ...
 • Systematic review of implementation quality of non-pharmacological stuttering intervention trials for children and adolescents 

  Kirmess, Melanie; Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegård; Kefalianos, Elaina (Journal of Fluency Disorders;Volume 71, March 2022, 105884, Peer reviewed; Journal article, 2022-11-16)
  Purpose: This narrative systematic review in line with PRISMA guidelines aims to investigate the implementation quality of previously published group comparison clinical trials of stuttering interventions for children and ...
 • Parental Report via a Mobile App in the Context of Early Language Trajectories: StarWords Study Protocol 

  Miezskowska, Karolina; Krajewski, Grzegorz; Sobota, Krzysztof; Dynak, Agnieszka; Kolak, Joanna; Krysztofiak, Magdalena; Lukomska, Barbara; Łuniewska, Magdalena; Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram; Alcock, Katie; Katsos, Napoleon; Haman, Ewa (International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH);Volume 19 / Issue 5, Peer reviewed; Journal article, 2022-03-05)
  Social sciences researchers emphasize that new technologies can overcome the limitations of small and homogenous samples. In research on early language development, which often uses parental reports, taking the testing ...
 • «Det finnes en sang for alt!» Ansattes begrunnelser for sang i barnehage og skole – en empirisk studie 

  Balsnes, Anne Haugland; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri; Knigge, Jens; Schei, Tiri Bergesen (Chapter; Peer reviewed, 2022-05-23)
  This chapter is based on two studies which aim to provide knowledge about the position of singing in Norwegian kindergartens and schools: (a) a national quantitative cross-sectional survey with kindergarten teachers and ...
 • Arts for Children, Cultural Diversity and the Production of Difference 

  Knudsen, Jan Sverre (Nordic Journal of Art and Research;Volume 10, Nr 2 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-05-10)
  This article investigates policies of cultural diversity and difference in the promotion of arts to school children. Based on historical examples from concert promotion for children in Norway the article examines how ...
 • Barndom som kilde til motstandsdyktighet 

  Ilje-Lien, Johanne (Chapter; Peer reviewed, 2022-03-29)
  Fokuset for dette kapittelet er nødvendigheten av det særegne ved pedagogikken i norske barnehager; den helhetlige tilnærmingen. En tilnærming hvor personalet både skal sørge for å møte barnets behov for omsorg og lek, og ...
 • An Investigation of Working Memory Profile and Fluid Intelligence in Children With Neurodevelopmental Difficulties 

  Sofologi, Maria; Pliogou, Vasiliki; Bonti, Eleni; Efstratopoulou, Maria; Kougioumtzis, Georgios A.; Papatzikis, Efthymios; Ntritsos, Georgios; Moraitou, Despina; Papantoniou, Georgia (Frontiers in Psychology;March 2022 | Volume 12 | Article 773732, Peer reviewed; Journal article, 2022-03-18)
  The present study aims to evaluate the distinct patterns of working memory (WM) capacity of children with Developmental Language Disorder (DLD), High-functioning children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and children ...
 • Å utforske det pedagogiske hverdagslivets kompleksitet 

  Eriksen, Marte (Barn;Vol 39 Nr 2-3 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-11-15)
  I denne artikkelen retter jeg oppmerksomheten mot metodiske tilnærminger for å utvikle kunnskap om kompleksitet i barnehagelæreres pedagogiske praksis. Jeg bygger på en forståelse av at kunnskap om pedagogisk praksis starter ...
 • A Child-Centred Discourse in Zambian Kindergartens? 

  Eriksen, Elisabeth Almaz (Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE);Vol. 5 No. 1 (2021): General issue: Pressing issues in education, Peer reviewed; Journal article, 2021-04-12)
  This article aims to identify and discuss the existenceand strengthening ofa child-centredteaching discoursein Zambian kindergartens. The article is based on the understanding that the teacher-directed approach to teaching ...
 • The current status of singing in kindergartens in Norway – An exploratory study 

  Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (Nordic Research in Music Education;Vol. 2, No. 2, 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-17)
  This study investigates the current situation regarding singing in Norwegian kindergartens. More specifically, how often kindergartens offer singing possibilities to children, in what situations singing is embedded, how ...
 • The current status of singing in kindergartens in Norway: An exploratory study 

  Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This study investigates the current situation regarding singing in Norwegian kindergartens. More specifically, how often kindergartens offer singing possibilities to children, in what situations singing is embedded, how ...
 • Children Fleeing Domestic Violence to Emergency Accommodations: Education Rights and Experiences 

  Selvik, Sabreen; Thjømøe, Cathrine (Journal of Family Violence;36 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-06-25)
  Domestic violence forces many families to fee to emergency accommodations. This article focuses on children’s experiences of schooling and life at confdential addresses, and to what extent their legal right to education ...
 • Å involvere barnehagelærere i forskning - muligheter for flerspråklighetsforskningen 

  Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Tkachenko, Elena (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Sammendrag Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017) fordrer at barnehagene støtter flerspråklige barns utvikling av både hjemmespråket og norsk eller samisk. Dette krever at barnehagelærere ...

View more