Show simple item record

dc.contributor.authorHellevik, Ottar
dc.contributor.authorHellevik, Tale
dc.date.accessioned2022-02-18T07:51:35Z
dc.date.available2022-02-18T07:51:35Z
dc.date.created2021-11-12T11:10:36Z
dc.date.issued2021-11-12
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). 2021, 2 (2), 104-128.en_US
dc.identifier.issn2535-8162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2979873
dc.description.abstractTidsserier fra Norsk Monitor for lykkefølelse og tilfredshet med tilværelsen avdekker en markert nedgang mellom 2009 og 2019. Dette i kontrast til utviklingen mellom 1985 og 2009, da nivået var stabilt eller svakt stigende. Det viser seg at denne nedgangen i sin helhet skyldes utviklingen innenfor yngre aldersgrupper (15–24 og 25–39 år) og gjelder både kvinner og menn. Fra å skåre høyest for opplevd livskvalitet ligger de yngre nå lavest. For å forklare denne dramatiske utviklingen har vi lett etter forhold som har en negativ sammenheng med opplevd livskvalitet og som har blitt mer utbredt eller har fått sterkere negativ effekt i løpet av det siste tiåret blant yngre. Vi har analysert et variert utvalg variabler fra Norsk Monitor som ut fra tidligere forskning framstår som aktuelle forklaringer. Det er økende bekymring for hva som vil skje en i framtiden som bidrar mest til nedgangen, både i lykkefølelse og tilfredshet med tilværelsen i de to yngre aldersgruppene. Denne bekymringen henger sammen med frykt for ulike negative hendelser, særlig knyttet til framtidige yrkesmuligheter og egen økonomiske situasjon. Andre forhold som også har bidratt vesentlig til redusert opplevd livskvalitet er misnøye med sosiale relasjoner og med helse, fysisk form og kropp.en_US
dc.description.abstractTime series data from the Norwegian Monitor on feelings of happiness and satisfaction with life show a marked decline between 2009 and 2019, in contrast to the earlier trend from 1985 to 2009 of a stable or slightly rising level of subjective well-being. The decline has taken place within younger age groups (15–24 and 25–39 years old) and for women as well as men. Young people have gone from being on top to falling below older age groups. To explain this dramatic trend, we have looked for factors negatively related to subjective well-being that have become more wide-spread or where the negative effect has increased during this ten-year period. Analyses of a large number of variables in the Norwegian Monitor which, according to prior research, may have played a role, revealed that increasing worry over what will happen to oneself in the future contributed the most to reduced happiness and life satisfaction within the two age groups. This worry, in turn, is associated with fear for various negative developments, in particular related to future work career and one’s own economic situation. Other factors contributing to reduced subjective well-being are dissatisfaction with social relationships, and with one’s own health, physical condition and body.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU);Årgang 2, nr. 2-2021
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectOpplevd livskvaliteten_US
dc.subjectLykkenivåeren_US
dc.subjectTilfredshetsnivåeren_US
dc.subjectUngdommeren_US
dc.subjectUnge voksneen_US
dc.subjectSubjective well-beingen_US
dc.subjectHappiness levelsen_US
dc.subjectLife satisfaction levelsen_US
dc.subjectYouthsen_US
dc.subjectYoung adultsen_US
dc.titleHvorfor ser færre unge lyst på livet? Utviklingen for opplevd livskvalitet blant ungdom og yngre voksne i Norgeen_US
dc.title.alternativeWhy do fewer young people look positively on life? The development of subjective well-being among youth and young adults in Norwayen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2021-02-02
dc.identifier.cristin1954000
dc.source.journalNordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU)en_US
dc.source.volume2en_US
dc.source.issue2en_US
dc.source.pagenumber104-128en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal