Show simple item record

dc.contributor.advisorLind, Anne
dc.contributor.authorVrangsund, Kristine
dc.date.accessioned2022-02-09T09:00:43Z
dc.date.available2022-02-09T09:00:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977901
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er den muntlige sjangeren fagsamtale og muntlig kompetanse. Selv om det finnes mye forskning på muntlighet generelt, er det relativt få studier som tar for seg muntlighet i fagsamtaler hvor elevene er alene i grupper og samtaler. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan fagsamtale kan øke elevenes muntlige kompetanse. Oppgavens problemstilling er: På hvilke måter bidrar fagsamtale i norskfaget, hvor elevene samtaler i grupper uten lærer, til å øke elevens muntlige kompetanse? Studiens teoretiske grunnlag ser på fagsamtale som sjanger, det sosiokulturelle aspektet og diskursen som foregår i den faglige samtalen. Datamaterialet baserer seg på seks fagsamtaler og en spørreundersøkelse fra to niende klasser. Elevgruppene sitter på et rom og styrer samtalen selv ved hjelp av et novelleskjema og læreren er ikke til stede. Spørreundersøkelsen stiller spørsmål rundt elevenes erfaringer og tanker om fagsamtaler og den muntlige situasjonen. Analysen og diskusjonen tar utgangspunkt i fem hovedtemaer, (1) samhandle, (2) presentere, fortelle, og diskutere på en hensiktsmessig måte, (3) norskfaglig diskurs, (4) opplevelser ved muntlighet og (5) elevstyrte gruppesamtaler. Elevene samhandler på en god måte og elevene får mulighet til å respondere og bygge på hverandres innspill. Ett funn er at lærerens tilstedeværelse kommer tydelig frem via novelleskjemaet. Ett annet funn er at skjemaet hjelper eleven til å få en faglig diskurs. Det er likevel elever som strever i fagsamtalene og elever som ikke tør å ta ordet underveisen_US
dc.description.abstractThe theme for this master’s thesis is discursive teaching and oral communicative competence. Although there is a lot of research on oral communicative competence in general, there are relatively few studies who research subjects where the students are alone in groups and hold a conversation on their own. The purpose of this study is to find out how discursive teaching can increase students’ oral communicative competence. The question this thesis will research is “in what ways does discursive teaching in the Norwegian subject, where the students sit alone in groups and hold a conversation, contribute to increasing the student’s oral communicative competence?”. The theoretical basis of the study looks at discursive teaching and conversation as a genre, the sociocultural aspect and the discourse that takes place in the conversation. The data material is based on six conversations from six groups of students and a survey. A group of students sit in a room, without the teacher, and keep the conversation going by using an information sheet from the teacher. The survey asks questions about the students’ experiences and thoughts about discursive teaching. The analysis and discussion are based on five themes (1) interaction, (2) presenting, telling and discussing in an appropriate manner (3) academic discourse (4) experiences through oral communication (5) group discussion and students as partners. The students interact in a good way, and they get the opportunity to respond and build on each other’s sentences. The information sheet from the teacher is helpful for the students and helps to keep the conversation in a secondary discourse. However, there are students who struggle and students who do not dare to speak within the group.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMuntlige kompetanseren_US
dc.subjectFagsamtaleren_US
dc.subjectElevstyrte gruppesamtaleren_US
dc.subjectEleveren_US
dc.subjectLæringspartnere
dc.titleMuntlig kompetanse i fagsamtaler hvor elevene samtaler i grupper uten læreren_US
dc.title.alternativeOral communicative competence in discursive teaching where students converse in groups without a teacher
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber124en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record