Show simple item record

dc.contributor.advisorHitching, George Harry
dc.contributor.authorSchjøth, Henrik
dc.date.accessioned2021-10-11T15:41:31Z
dc.date.available2021-10-11T15:41:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789093
dc.description.abstractDenne studien har undersøkt læreres tilpasninger av undervisningen i matematikk. Problemstillingen i undersøkelsen har vært følgende: Hvordan tilpasser lærere matematikkundervisningen i arbeid med utforskning- og problemløsningsoppgaver? Det er benyttet en kvalitativ tilnærming, med semistrukturert intervju. Tre lærere gjennomførte en undervisningstime med utforskning- og/eller problemløsningsoppgaver, og ble intervjuet i etterkant. Første del av analysen undersøkte oppgavens innhold og grad av åpenhet. Den andre delen undersøkte meningsinnholdet i intervjuene med informantene. Yeos rammerverk for åpenhet av oppgaver, og Niss og Jensens modell for matematiske kompetanser danner grunnlaget for fagdidaktisk teori, som sammen med pedagogiske prinsipper er benyttet i analysen. Lærernes valg av oppgave, og fagdidaktiske og pedagogiske tiltak underveis i gjennomføringen av oppgaven drøftes med hensyn til planlagt matematisk læringsutbytte, samt elevenes opplevelse av autonomi, opplevd kompetanse, tilhørighet og mestringstro. Resultatene tyder på at lærerne bruker fagdidaktiske og pedagogiske tiltak som kan bidra til å gi elevene opplevelse av kompetanse, autonomi og tilhørighet.en_US
dc.description.abstractThis study is about adapted teaching in mathematics. The study´s research question is: How does the teacher adapt their teaching during students` work with investigative and problem-solving tasks? A qualitative approach has been used, combined with a semi-structured interview. Three teachers participated. Each teacher carried out a one-hour lesson in their eight grade classes, before an interview afterwards. The first part of the analysis explored the content and the openness in the tasks the teachers used. The second part analyses the interviews with the teachers. Subject didactics theory, which contains Yeo’s openness framework and the model of mathematical competence by Niss and Jensen, and pedagogical principles are used in the analysis. The way in which the teachers choose their tasks and implement subject didactics theory principles as well as pedagogical principles during the lessons, are discussed in regard to mathematical learning outcome, together with the students´ perceptions of autonomy, competence and relatedness. Results indicate that teachers are using subject didactic principles and pedagogical actions which can support students´ perceptions of autonomy, competence and relatedness.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMatematikken_US
dc.subjectTilpasset opplæringen_US
dc.subjectProblemløsningen_US
dc.subjectUndervisningen_US
dc.subjectUtforskningen_US
dc.subjectMatematiske oppgaveren_US
dc.titleTilpasset opplæring i matematikk - En kvalitativ undersøkelse av læreres tilpasning av matematikkundervisningen i arbeid med utforskning- og problemløsningsoppgaveren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber113en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record