Show simple item record

dc.contributor.advisorFerrer, Marlen
dc.contributor.authorNguyen, Anne
dc.date.accessioned2021-10-11T15:30:56Z
dc.date.available2021-10-11T15:30:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789091
dc.description.abstractMasterprosjektet tar for seg hvordan terrorhendelsene 22. juli 2011 kan brukes i samfunnsfag på grunnskolen, for å bidra i forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. I denne studien har jeg hatt mer fokus på innholdet i undervisningen enn formen. Tidligere forskning viser at 22. juli i undervisningssammenheng er et tema som i stor grad har vært fraværende i den norske skolen. Den nye lærerplanen som stod klar i august 2020, nevner 22. juli eksplisitt under det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Derfor ønsker jeg å ta for meg hvordan undervisning i skolen om 22. juli kan bidra i forebyggingsarbeidet mot voldelig ekstremisme. Det teoretiske grunnlaget for denne studien bygger på tidligere forskning gjort generelt om ekstremisme og om 22. juli i undervisning, samt litteratur om kontroversielle temaer. Formålet med denne oppgaven er å se hvordan lærere har tenkt til å undervise om 22. juli, for å se om kontroversene omkring temaet blir løftet opp, og slik kan bidra til å forebygge og belyse ekstremisme. For å undersøke denne tematikken, ønsket jeg å gå i dybden i lærernes tanker og refleksjoner rundt hvordan 22. juli kan brukes i for å forebygge ekstremisme i samfunnsfagundervisningen. Oppgaven benytter derfor kvalitativ metode med semi- strukturerte intervju, gjennomført av åtte samfunnsfaglærere fra ulike ungdomsskoler i Oslo. Flere lærere fra denne studien hevder at terrorhendelsene 22. juli er en konkret hendelse som de kan bruke i undervisningen for å bygge på kunnskapen videre, og slik forstå hvorfor noen mennesker går inn i ekstremisme grupper eller velger å ty til vold. 22. juli i undervisningen kan eksemplifisere hva som kan skje med mennesker som opplever følelsen av utenforskap i samfunnet, slik at elevene ser viktigheten av inkludering og fellesskap. Et annet relevant funn er at flere lærere ønsker å bruke 22. juli for å diskutere om ytringsfrihet og ytringsansvar med elever. Både under og i etterkant av terrorhendelsene 22. juli var det en splittelse i den norske befolkningen, hvor det ble spredd hatytringer om blant annet muslimer. Dette kan føre til en forsterkning av gruppetenking, ekstremisme og polarisering. Derfor er det viktig å øve opp ferdigheten kritisk tenkning og hvordan man skal forholde seg til det man leser på internett, da det er her radikalisering kan foregå.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subject22. julien_US
dc.subjectEkstremismeen_US
dc.subjectRadikaliseringen_US
dc.subjectForebyggingen_US
dc.subjectSamfunnsfagdidaktikken_US
dc.subjectDemokratimandateren_US
dc.subjectUndervisningen_US
dc.title22. juli: et bidrag til demokratiopplæringen mot voldelig ekstremismeen_US
dc.title.alternative22nd of July: a contribution to democracy education against violent extremismen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber122en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record