Show simple item record

dc.contributor.authorAamodt, Hilde Anette
dc.date.accessioned2021-10-01T10:21:19Z
dc.date.available2021-10-01T10:21:19Z
dc.date.created2021-07-02T10:09:34Z
dc.date.issued2021-07-01
dc.identifier.citationNorsk sosiologisk tidsskrift. 2021, 5 (4), 1-13.en_US
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786947
dc.description.abstractArtikkelen tematiserer og problematiserer hvordan barnets rett til å bli hørt kan ivaretas i en barnevernkontekst. Det argumenteres for at hensynet til det konkrete barnet krever et blikk ut over et rettslig perspektiv. Blant annet synliggjøres hvordan både et pedagogisk og et sosialfaglig perspektiv er nødvendig om barnets rettigheter skal bli ivaretatt i praksis. Artikkelen viser også hvordan den generelle kritikken av barnevernet som system er en kritikk det for barnevernet som organisasjon blir umulig å forholde seg til. Om kritikken skal kunne skape endring, må den gjøres systemrelevant. Det krever en annen tilnærming enn den vi er vitne til i dagens debatt.en_US
dc.description.abstractThis article thematizes and questions how the child‘s right to be heard can be safeguarded in a child welfare context. It is argued that a consideration of the specific child requires a glance beyond a legal perspective. Among other, it is made clear how both social work and an educational perspective are necessary if the child‘s rights are to be protected in practice. The article also shows how the general criticism of the child welfare system is a criticism that is impossible for the child welfare organization to relate to. If the criticism is to make a change, it must be made system relevant. That requires a different approach than the one we witness in today’s debate.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesNorsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 5, nr. 4-2021
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectBarnedeltagelseen_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectLuhmann, Niklasen_US
dc.subjectSystemteorieren_US
dc.subjectFNen_US
dc.subjectBarnekonvensjoneren_US
dc.subjectChild right conventionsen_US
dc.subjectChild welfareen_US
dc.subjectSystem theoriesen_US
dc.titleBarnets rett til deltagelse i en barnevernkonteksten_US
dc.title.alternativeThe child‘s right to participate in a child welfare contexten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-04-03
dc.identifier.cristin1919988
dc.source.journalNorsk sosiologisk tidsskriften_US
dc.source.volume5en_US
dc.source.issue4en_US
dc.source.pagenumber1-13en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal