Show simple item record

dc.contributor.authorJonsmoen, Kari Mari
dc.date.accessioned2021-09-16T08:38:00Z
dc.date.available2021-09-16T08:38:00Z
dc.date.created2021-04-02T11:51:30Z
dc.date.issued2021-03-29
dc.identifier.citationUNIPED. 2021, 44 (1), 17-?.en_US
dc.identifier.issn1500-4538
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778490
dc.description.abstractI 2018–2020 prøvde OsloMet – storbyuniversitetet ut et språkmakkertilbud for studenter med et annet førstespråk enn norsk. Tilbudet har som mål å fremme andrespråkstudentenes ferdigheter i norsk og dermed stimulere til økt læringsutbytte, likeverd og forståelse blant studentene. En språkmakker er en studentmentor som andrespråkstudenten kan praktisere norsk med, diskutere ulike språksituasjoner med, og stille spørsmål om norsk språk og uttale til. Den 12.03.2020 stengte universitetet lokalene på grunn av koronapandemien, og studentene måtte gjennomføre språkmøtene digitalt. I denne studien undersøkes det hvilke temaer andrespråkstudentene og språkmakkerne retter oppmerksomheten mot i språkmøtene. 154 loggførte språkmøter i perioden 01.01.2020–14.05.2020 og svarene fra språkmakkerne på et spørreskjema ved slutten av prosjektet er analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Resultatet fra innholdsanalysen viser at studentene snakker om temaer hentet fra hverdagen, media og studiet i språkmøtene. De arbeider med grammatikk og uttale. I tillegg til språktrening og økt metaspråklig bevissthet, får de i språkmøtene noen å snakke med om studiene og den norske kulturen. Samtidig viser studien at studentparenes refleksjon rundt språklæringsstrategier bør styrkes. Språkmakkerne har gode erfaringer med digitale språkmøter, og de anbefaler digitale språkmøter også i fremtiden ettersom slike møter gjør tilbudet mer tilgjengelig for andrespråkstudentene.en_US
dc.description.abstractIn 2018–2020 a language-mentoring program for students was trialed at Oslo Metropolitan University. The aim was to improve the second-language students’ skills in Norwegian, and thereby increase their learning outcome, as well as encourage equality and understanding among the students. The students’ language sessions started out as physical meetings, but were moved online due to the coronavirus pandemic. A study was conducted to explore issues with which the mentees and mentors were preoccupied. In total, 154 language sessions were reported by the students in written logs in the period 1.01.2020–14.05.2020, and the mentors’ responses to a questionnaire at the end of the project were analyzed using a qualitative content analysis. In the language sessions, the students dealt with issues from everyday life, media and their studies, as well as Norwegian grammar and pronunciation. Findings reveal that the language sessions represent an invaluable place to discuss Norwegian culture and questions concerning the studies. The findings also reveal that the students’ reflections on language-learning strategies should be emphasized. The digital language sessions led to a more accessible mentoring program, and are recommended by the mentors for the future.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesUNIPED;Årgang 44, nr. 1-2021
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectStudentmentoreren_US
dc.subjectAndrespråken_US
dc.subjectSpråkferdigheteren_US
dc.subjectHøyere utdanningen_US
dc.subjectIntegreringen_US
dc.subjectStudenteren_US
dc.subjectStudent mentorsen_US
dc.subjectSecond languagesen_US
dc.subjectLanguage acquisitionen_US
dc.subjectHigher educationen_US
dc.subjectIntegrationen_US
dc.subjectLanguage skillsen_US
dc.titleSamtaler som stimulerer til språkutvikling En studie av språkmakkertilbudet ved OsloMet – storbyuniversiteteten_US
dc.title.alternativeConversations that stimulate language acquisition A study of a language-mentoring program for second language students at Oslo Metropolitan Universityen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright © 2021 Author(s).en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-01-03
dc.identifier.cristin1901966
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.volume44en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber17-30en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal