• Evaluering av telefonveiledningstjenesten i AKAN 

   Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 2/08, Notat, 2008)
   AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) ønsker å styrke kompetansesenterets telefonveiledningstjeneste. I den forbindelse fikk NOVA i oppdrag å evaluere tjenesten. I dette notatet har vi ...
  • Foreldreringer - ringer i vann 

   Dahle, Rannveig (NOVA Notat 7/08, Notat, 2008)
   I denne rapporten beskrives erfaringer med å drive foreldreringer: et tilbud til foreldre som dreier seg om foreldrerollen og erfaringsutveksling mellom foreldre. I 2007 gjennomførte Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i ...