• Evaluering av telefonveiledningstjenesten i AKAN 

   Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 2/08, Notat, 2008)
   AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) ønsker å styrke kompetansesenterets telefonveiledningstjeneste. I den forbindelse fikk NOVA i oppdrag å evaluere tjenesten. I dette notatet har vi ...
  • Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting 

   Turner, Lena Magnusson; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 2/2016, Notat, 2016)
   Norske storbyer har opplevd sterk befolkningsvekst de senere årene. Demografisk utvikling og endret befolkningssammensetning stiller byene overfor nye utfordringer i planlegging og dimensjonering av kommunale tjenestetilbud. ...
  • Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 4/14, Notat, 2014)
   De senere årene har leiemarkedet fått ny aktualitet. Fra flere hold blir det pekt på behovet for en mer velfungerende utleiesektor med økt profesjonell utleie. I dette notatet peker vi på hvordan profesjonell utleie kan ...