• Evaluering av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 

   Tolgensbakk, Ida (NOVA Notat;2020:5, Research report, 2020)
   Dette notatet er en evaluering av hvorvidt Regjeringens integreringskonferanse oppnår målet sitt: å styrke dialogen med innvandrere, og å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å ...
  • Helt ærlig. Effekter 

   Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-notat;2: 2022, Report, 2022)
   Helt Ærlig-prosjektet har vært godt likt av alle involverte, og oppleves som en suksess av de som har vært med lokalt i de til nå to rundene prosjektet har vært gjennomført. Både skolesiden og lokalpolitikksiden gir ...
  • Helt Ærlig. Evaluering av Redd Barnas prosjekt 

   Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-Notat;3:2021, Report, 2021)
   Denne evalueringen av pilotprosjektet Helt Ærlig! ble gjort av Evy Jøsok og Ida Tolgensbakk på oppdrag fra Redd Barna. Målet var å undersøke om man oppnådde å styrke kunnskap, holdninger, ferdigheter og verktøy som vil ...
  • Ungdoms forståelse av politikk og demokrati i hverdagslivet. Ny kunnskap om demokratiopplæring og demokratierfaringer blant unge 

   Jøsok, Evy; Davan, Lars Birger; Tolgensbakk, Ida; Kjøstvedt, Anders G. (NOVA Notat;7/2023, Report, 2023)
   Dette notatet undersøker hvordan arbeid med reelle, aktuelle og autentiske politiske saker som springer ut fra elevenes egne interesseområder kan være med å styrke deres politiske mestringstro. Analyseresultatene er ...