• Evaluering av Nattergalen. En oppfølgingsstudie 

   Jessen, Jorunn Theresia; Gundersen, Tonje; Hynek, Camilla A. (NOVA Rapport 2/18, Research report, 2018)
   NOVA har gjennomført en oppfølgende evaluering av mentorordningen Nattergalen. Nattergalen har siden oppstarten hatt som målsetting å være et integreringstiltak for barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8–12 år og for ...
  • Forvaltning som yrke 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 15/05, Report, 2005)
   Rapporten formidler resultater fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant sosialarbeidere (i sosialtjenesten) og saksbehandlere (i trygdeetaten) som ble gjennomført våren 2004. Undersøkelsen har som utgangspunkt at ...
  • Fra tradisjonell regelforvaltning til effektiv tjenesteproduksjon 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 2/02, Report, 2002)
   På begynnelsen av 1980-tallet ble det satt i gang et omfattende reformarbeid for å effektivisere og fornye den statlige forvaltningen. Reformene var i stor grad inspirert av markedsinspirerte modeller og styreformer som ...
  • Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger ? 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 12/14, Report, 2014)
   Rapporten setter søkelyset på det kommunale avlastningstilbudet, både omfang og kjennetegn ved tjenestene samt kommunenes strategier, erfaringer og praksis innenfor plikten å tilby avlastning. Rapporten er basert på ...
  • Regionalisering av trygdetjenester - erfaringer hos brukere og ansatte 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 21/02, Report, 2002)
   Regionaliseringen av trygdetjenester innebærer en omorganisering i retning av større samarbeids- og organisasjonsenheter - siktemålet er å utvikle en mer effektiv organisasjon. Denne rapporten er en evaluering av et regionalt ...
  • Samvær, samarbeid og støtte: Familiens mulighet for å hjelpe unge voksne etter plassering utenfor hjemmet 

   Jessen, Jorunn Theresia; Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport;2017:02, Research report, 2017-03)
   Hovedmålsettingen med prosjektet «Unge voksne – familietilknytning etter plassering i barnevernet» var å framskaffe kunnskap som kan føre til at flere barn som har vært i barnevernstiltak, skal klare seg bedre som voksne. ...