Now showing items 21-24 of 24

  • Tillitens triangler 

   Berg, Lisbet (Fagrapport 1-2005, Report, 2005)
   Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta matvaresikkerheten. Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta ...
  • Trassig tillit? 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport7-2006, Report, 2006)
   Dette notatet er laget på oppdrag av Forbrukerrådet, som også har deltatt aktivt i problem-formuleringsfasen og utvelging av hvilke spørsmål som er tatt med i spørreskjemaet. Temaet for utredningen er hvordan e. coli-saken ...
  • Unge voksne og lånefinansiert forbruk 

   Berg, Lisbet; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 4-2011, Report, 2011)
   Rapporten ser på unge voksnes forhold til lånefinansiert forbruk. Den viser statistikk over tendenser og hva som kjennetegner de som er dårlige betalere. Den ser nærmere på hvilke veier som fører til betalingsproblemer og ...
  • Utnyttes digitale spor til personlig prising av varer og tjenester? 

   Berg, Lisbet (Rapport;7-2019, Research report, 2019)
   Digitalisering av forbrukerrollen gjør det i dag praktisk mulig for nettbutikker å ta ulike priser fra ulike kunder basert på deres antatte kjøps- og betalingsvillighet. Hovedtema for denne studien er prisdiskriminering ...