Show simple item record

dc.contributor.advisorLøndal, Knut (hovedveileder)
dc.contributor.advisorEngebretsen, Berit
dc.contributor.authorBjørnevik, Sissel Eline
dc.date.accessioned2020-06-16T11:20:44Z
dc.date.available2020-06-16T11:20:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8716
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractI denne studien undersøker jeg hvordan ungdomsskoleelever erfarer kjønn i kroppsøvingsfaget. Gjennom min studie har jeg intervjuet syv elever, både jenter og gutter i en 10.klasse i Oslo. Oppgaven baserer seg på en livsverdenstilnærming med et kvalitativt forskningsintervju som innsamlingsmetode. En livsverdenstilnærming med semistrukturerte intervju mener jeg har vært fruktbart for å belyse denne problemstillingen. Dette for å få et innblikk i hvordan elevene erfarer fenomenet kjønn ut fra deres livsverden, ved å ha en samtale med dem. Resultatene diskuteres med bakgrunn i en livsverdenstilnærming md et fenomenologisk perspektiv. Det teoretiske perspektivet tar opp sentrale begrep som livsverden, levd erfaring og levd kjønn fra eksistensielle fenomenologer som Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir og Iris Marion Young. Dette for å forklare hvordan elevene erfarer kjønn i kroppsøvingsfaget. På bakgrunn av det analyserte datamaterialet vokste det frem fem kategorier som fremstår som hovedfunnene i undersøkelsen. Resultatene er på bakgrunn av elevenes erfaringer av kjønn i kroppsøvingsfaget, og deres beskrivelser av ulike hendelser av kjønn i kroppsøvingsundervisningen. Resultatene viser erfaringer av kjønn som: - Jente- og gutteaktiviteter - Maskulinitet og femininitet - Blandete og delte grupper - Press på å være god i kroppsøving - Kropp og kjønn Studien konkluderer med at ungdomsskoleelever erfarer kjønn som forskjeller mellom jenter og gutter. Hvordan elevene erfarer disse forskjellene mellom kjønn er ut fra hvert enkelt elevs livsverden. Materialet og utvalgt teoretisk perspektiv samtidig tidligere forskning knyttet til denne oppgaven har gitt meg en bredere forståelse av hvordan et fenomen som kjønn, kan erfares så ulikt fra elev til elev, og kommer an på deres livsverden.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesSKUT;2019
dc.subjectEleveren
dc.subjectKjønnen
dc.subjectKroppsøvingsfageten
dc.subjectUngdomsskoleeleveren
dc.titleKjønn i kroppsøvingsfaget: En studie om elevenes erfaringer av kjønn i kroppsøvingsfageten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record