Show simple item record

dc.contributor.authorFuglestad, Svein
dc.contributor.authorGrønning, Elisabeth
dc.contributor.authorStorø, Jan
dc.date.accessioned2020-02-10T08:23:18Z
dc.date.accessioned2020-02-18T08:39:07Z
dc.date.available2020-02-10T08:23:18Z
dc.date.available2020-02-18T08:39:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationFuglestad SE, Grønning E, Storø JS. Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen – i et nytteperspektiv. Tidsskriftet Norges Barnevern. 2019(1/2):86-103en
dc.identifier.issn0800-1014
dc.identifier.issn0800-1014
dc.identifier.issn1891-1838
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8128
dc.description.abstractAktivitetsfaget er sentralt i barnevernspedagogutdanningen. Faget har imidlertid ikke vært gjenstand for forskning og er i liten grad beskrevet i faglitteraturen. I denne artikkelen gjengir vi funnene fra en undersøkelse blant barnevernstudenter om deres syn på aktivitetsfaget i lys av et nytteperspektiv. Vi har også spurt studentene om de fikk brukt det de hadde lært mens de var i praksis. Vi diskuterer hvordan vi kan forstå nytte, og ut fra studentenes svar ser vi på anvendt nytte og opplevd nytte. Dessuten diskuterer vi ulike variasjoner og kombinasjoner av nyttebegrepet. Vi konkluderer med at det er behov for videre forskning på dette temaet, både som fag i utdanningen og hvorvidt den kompetansen det fører til, blir brukt i feltet.en
dc.description.abstractThe activity subject is central to the child-welfare education program. However, this field has not been the subject of research, and is described in the literature only to a limited extent. In this article, we present the findings from a study among child-welfare students about their views on the activity subject. We also asked the students whether or not they were able to use what they had learnt while they were on practical training placements. We discuss how we can understand utility, and based on the findings in our study we look at both applied and experienced utility. In addition, we discuss different variations and combinations of utility. We conclude that there is a need for further research on this topic, both as a subject in the curriculum and whether the competencies it leads to are practised in the field.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlaget (Scandinavian University Press)en
dc.relation.ispartofseriesTidsskriftet Norges barnevern;Vol 96, nr 1-2
dc.rightsTidsskriftet Norges Barnevern er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).en
dc.subjectAktivitetsfagen
dc.subjectBarnevernspedagogeren
dc.subjectUtdanningen
dc.subjectNytteen
dc.subjectKreative metoderen
dc.titleAktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen – i et nytteperspektiven
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-02-10T08:23:18Z
dc.description.versionacceptedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2019-01-02-07
dc.identifier.cristin1693750
dc.source.journalTidsskriftet Norges Barnevern
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record