• Kunstprosjekt under bruene: Elvebredden kunstpark Skedsmo kommune 

      Andersen, Kyrre; Lundberg, Liv Anne (Visual arts, 2010)
      Kunstutvalget for Elvebredden Kunstpark ber om forslag til mulig kunstprosjekt under bruene som krysser Nitelva. Veibru, jernbane- og gangbru krysser elva like ved hverandre. Gamle brukar av hogd stein samt gedigne pilarer ...