• Striper - sett i lys av Schillers ideer om menneskets grunndrifter i form 

      Disen, Karen; Berg, Arild (FORMakademisk;Vol.11 Nr.3, 2018, Art. 5., Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-09)
      Striper blir i denne studien undersøkt gjennom Friedrich Schillers konsepter om menneskets tre grunndrifter i form; formdrift, stoffdrift og lekedrift. Schillers teoretiske begreper brukes til å fokusere på forskning om ...