• Bærekraft i profesjonsutdanninger. Gap mellom strategi og programplaner? 

      Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Vol 14 Nr. 3 (2021): Utdanning for ny praksis II – teknologi, design og bærekraft på tvers. Temanummer, Peer reviewed; Journal article, 2021-11-28)
      Utdanning er en nøkkel til varige endringer i samfunnet. I denne studien bruker vi teori fra bærekraft og didaktikk for å sette søkelys på utdanning av produktdesignere, lærere og ingeniører ved Fakultet for Teknologi, ...