• Covid-19 og makroøkonomisk politikk 

   Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (Samfunnsøkonomen;Nr. 3 • 2021 • 135. årgang, Academic article, 2021)
   Vi bruker en ISPK-modell til å analysere effekter av pandemien på norsk økonomi og hvilke implikasjoner dette har for penge- og finanspolitikk. Smitteverntiltak og frykt for smitte har gitt en dramatisk nedgang i potensielt ...
  • Developing shared communicationpractices: A study of BELF in multinationalteam meetings 

   Nielsen, Tone Holt (Journal of English as a Lingua Franca;Volume 9, Issue 1, Academic article, 2020)
   A growing number of Multinational Corporations (MNCs) adopt English as their official corporate language. Research on English used as a business lingua franca (BELF) in such contexts shows how its use is negotiated, ...
  • Endringsstrategier og forpliktelse til endring i offentlig sektor 

   Johnsen, Åge; Abrahamsen, Ina Marie (Academic article, 2021)
   Denne artikkelen utforsker mellomlederes erfaringer med endringsstrategier og forpliktelse til organisasjons- endring i offentlig sektor. Det finnes flere velkjente teorier om hvordan organisasjoner bør lede endringsprosesser ...
  • Evaluation, Framing and Power 

   Høydal, Øyunn Syrstad (Scandinavian Journal of Public Administration;Vol 25, No 3/4 (2021), Academic article, 2021)
   The concept of framing implies that policy issues can be viewed from different perspectives. The choice of perspective influences the way societal phenomena are understood and the solutions to the perceived problems, as ...
  • Hvorfor kjøper bedrifter forsikring? 

   Nordahl, Helge A. (Magma;18(8), Academic article, 2015-12-15)
   De fleste bedrifter bruker forsikring som en del av sin risikostyring. For mange praktikere er dette en selvfølge, men klassiske teoretiske verk innen finans predikerer det motsatte, nemlig at bedriftene bør overlate ...