• Lesefrø - fra prosjekt til hverdag 

      Stadskleiv, Mariken; Molvig, Una (Bachelor thesis, 2017)
      Vi har undersøkt hvordan enkelte barnehager som er en del av Lesefrø-prosjektet i regi av Deichmanske bibliotek, har arbeidet med implementeringen av denne metoden. Vi ville se på hvordan barnehagene har valgt å tolke ...