• Noen krevende tema i anvendte samfunnsøkonomiske analyser 

      Vennemo, Haakon (Concept-rapport;Nr. 60, Research report, 2020)
      Den generelle teorien for samfunnsøkonomisk analyse, i betydningen nyttekostnadsanalyse, kost-effektanalyse og kostnads-virkningsanalyse, var stort sett ferdigstilt noen tiår etter krigen (Dréze & Stern, 1987), men i ...