• Nyutdannete sosionomers og barnevernspedagogers holdninger til brukermedvirkning i barnevernet 

   Koht, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2007)
   Artikkelen presenterer funn fra en undersøkelse av holdninger til brukermedvirkning blant nyutdannete sosionomer og barnevernspedagoger fra to høgskoler i Norge. Generelt mener kandidatene at barn og foreldre bør ha stor ...
  • Good governance in Norway 

   Koht, Harald (Chapter; Peer reviewed, 2009)
  • Samspill mellom lokalforvaltning og sivilsamfunn: tilfellet Nordre Aker i Oslo 

   Koht, Harald (Chapter; Peer reviewed; Chapter, 2009)
  • Resultatstyringens mytologi : hvorfor bruker forvaltningen mål- og resultatstyring når dette er så omstridt? 

   Johnsen, Åge (Nordiske organisasjonsstudier;12 (1), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Mål- og resultatstyring i offentlig sektor har vært omspunnet av mange myter. Denne artikkelen analyserer åtte slike myter og argumenterer for at mange av disse mytene nå står for fall. Til tross for utbredt kritikk og ...
  • Agentbasert modellering : en del av samfunnsvitenskapenes verktøykasse 

   Tufte, Per Arne; Lyngstad, Torkild Hovde; Birkelund, Gunn Elisabeth (Tidsskrift for samfunnsforskning;51 (3), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Agentbasert modellering – en del av samfunnsvitenskapenes verktøykasse I denne artikkelen introduserer vi agentbaserte modeller og gir eksempler på hvordan slike modeller har vært brukt i analyser av sosiale fenomener. ...
  • Registrering som overgrep? : en gjennomgang og diskusjon av debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOS 

   Solvang, Per Koren; Bartoszko, Aleksandra; Bergland, Astrid; Hanisch, Halvor Melbye; Woll, Heidi (Tidsskrift for velferdsforskning;13 (1), Journal article; Peer reviewed, 2010-03-23)
   I 2006 ble det i Norge satt i gang et tiltak for registrering av pleie- og omsorgsbehov; IPLOS. I etterkant av iverksettingen oppsto det protesterer mot registreringen og måten den ble gjennomført på. Artikkelen undersøker ...
  • Pooling of Economic Resources : a Comparison of Norwegian Married and Cohabiting Couples 

   Lyngstad, Torkild Hovde; Noack, Turid; Tufte, Per Arne (European Sociological Review; 27 (5), Journal article; Peer reviewed, 2010-06-24)
   Using Norwegian survey data (n=4116), we study couples’ likelihood of pooling their economic resources. The proportion of cohabiting couples to married couples is high in Norway. In addition, over the last decades, tax ...
  • Ledelsesidealer i Forsvaret 

   Johnsen, Åge; Lunde, Stig (Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;14 (1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Ledelsesfaget trenger empiriske studier av ulike teoriers nedslagsfelt i praksis. Denne artikkelen analyserer ledelsesidealene i Forsvaret etter 1945 i forhold til teoriutviklingen i ledelsesfaget. Forsvaret er interessant ...
  • Ledelse, styring og verdier 

   Ladegård, Gro; Vabo, Signy Irene (Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;7 (1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Ledere som i praksis står overfor valget mellom styring og ledelse som virkemidler for koordinering i konkrete saker, vil i prinsippet først og fremst vurdere det økonomisk rasjonelle i dette valget. Men i praksis reises ...
  • Auditors' understanding of evidence: A performance audit of an urban development programme 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Johnsen, Åge (Evaluation;17 (3), Journal article; Peer reviewed, 2011-07)
   This article uses a case study to analyse two main dilemmas that performance auditors face when auditing complex interventions in governance. The first dilemma, concerning the performance auditors’ roles as improvement ...
  • The life cycle approach to performance management: Implications for public management and evaluation 

   van Helden, G. Jan; Johnsen, Åge; Vakkuri, Jarmo (Evaluation;18(2), Journal article; Peer reviewed, 2012-04-22)
   This article discusses how performance-management systems may be conceptualized as tools with a life cycle consisting of several stages. Studies on public-sector performance management generally concern the question of how ...
  • Individual Plan in rehabilitation processes: a tool for flexible collaboration? 

   Alve, Grete; Madsen, Vigdis Helén; Slettebø, Åshild; Hellem, Elisabeth; Bruusgaard, Kari A.; Langhammer, Birgitta (Scandinavian Journal of Disability Research;, Journal article; Peer reviewed, 2012-04-27)
   This article explores how different collaborative strategies between clients and service providers mediate with the quality of individual plan processes in Norway. The main question concerns how clients and service providers ...
  • EUs vanndirektiv og medvirkning - Erfaringer fra Norge 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel (Kart og Plan;73 (5), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper examines participation in water management, more specifically in implementing the EU Water Framework Directive (WFD) in Norway. Attainment of the goals of the WFD depends on new ways of coordinating the ...
  • Ble det en bedre organisert stat? 

   Stigen, Inger Marie; Hermansen, Tormod (Nordisk Administrativt Tidsskrift;90(3), Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • Hva skjer i den nye lokale forvaltningsmodellen for verneområder? En forskningsstatus 

   Lundberg, Aase Kristine Aasen; Hongslo, Eirin; Hovik, Sissel; Bay-Larsen, Ingrid Agathe (Tidsskriftet UTMARK;13(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Hva slags innflytelse får kommunene i den nye lokale forvaltningsmodellen for verneområder? Klarer Norge å innfri internasjonale forpliktelser med en slik modell? Hvordan blir rammene for naturbasert reiseliv med ny ...
  • Performance management and evaluation in Norwegian local government: Complementary or competing tools of management? 

   Johnsen, Åge (New directions for evaluation;2013(137), Chapter; Peer reviewed, 2013-03-06)
   Exposure to ambient particulate matter (PM) has been associated with adverse cardiopulmonary effects where inflammation seems to play an important role. Cellular release of inflammatory mediators is therefore commonly ...
  • Reforming central government: An evaluation of an accounting innovation 

   Ezzamel, Mahmoud; Hyndman, Noel; Johnsen, Åge; Lapsley, Irvine (Critical Perspectives on Accounting;, Journal article; Peer reviewed, 2013-05-25)
   This paper examines a significant accounting innovation in central government accounting – the introduction of Resource Accounting and Budgeting (RAB) in the UK. This innovation is studied through the lens of Rogers diffusion ...
  • Process Diary as Methodological Approach in Longitudinal Phenomenological Research 

   Woll, Heidi (Indo-Pacific Journal of Phenomenology;13(2), Journal article; Peer reviewed, 2013-10)
   This article focuses on the process diary as a qualitative instrument in phenomenological research. The first part of the article provides a brief historical review on the use of diaries in social and health research. ...
  • Når grenser forsvinner - Europa i det små 

   Veiden, Pål (Sosiologi i dag;44(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Grensen mellom Den tsjekkiske republikk og Østerrike har en lang og dramatisk historie. Etter revolusjonen i Tsjekkoslovakia 1989 og den påfølgende grenseåpningen, har tidligere tiders nasjonale konflikter kommet til ...
  • Den nye vannforvaltningen. Nettverksstyring i skyggen av hierarki 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Hundere, Gunn Cecilie (Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift;30(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Den nye vannforvaltningen som Norge har innført i henhold til EUs vanndirektiv, legger et økosystem basert prinsipp (nedbørsfelt) til grunne. Med utgangspunkt i et teoretisk perspektiv om institusjonell lagdeling diskuterer ...