Now showing items 251-270 of 337

  • Public libraries : a meeting place for immigrant women? 

   Audunson, Ragnar Andreas; Essmat, Sophie; Aabø, Svanhild (Library & Information Science Research;33 (4), Journal article; Peer reviewed, 2011-05-06)
   The potential role of the public library in the lives of immigrant women is elicited by in-depth interviews with nine female immigrants to Norway from Iran, Afghanistan, and Kurdistan. The research utilizes social ...
  • Publisering om dansekunst (moderne dans og samtidsdans) i norsk papirpresse 1990-2017 

   Tømte, Oda (Bachelor thesis, 2017)
   Dansefeltet er et relativt snevert felt. Selv om det er mange som driver med dans i en eller annen form, på ett eller annet tidspunkt i løpet av livet, er profesjonell dansekunst – og da særlig samtidsdans – fremdeles lite ...
  • Pushvarslerne - En casestudie av VG og TV2s bruk av pushvarsling 

   Andersen, Kristian Müller (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar for seg VG og TV2s strategier og bruk av pushvarsling. Gjennom intervjuer, presentasjon og analyse forsøker denne studien å avdekke hva planen for bruken av pushvarsling er, og hvordan planen samstemmer ...
  • Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism 

   Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hågvar, Yngve Benestad; Hyde-Clarke, Nathalie (Book; Peer reviewed, 2017)
   Putting a Face on It drøfter hvordan eksponering av individer og subjektive erfaringer i dag kan prege de fleste journalistiske temaer og områder, fra politikk til sport og fra forskningsjournalistikk til reportasjer om ...
  • Questioning researchers’ evaluation of communication experiences: A combined interview- and media-based study of communicating socially contestable research 

   Hornmoen, Harald; Gjefsen, Mads Dahl; Vie, Knut Jørgen (Observatorio (OBS*);Vol 15, No 4 (December 2021), Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This case study examines researchers’ experiences with – and several media’s practices of – communicating a research project that is scientifically complex, potentially highly impactful and socially contestable: the NTNU ...
  • Reconstructing investigative journalism at emerging organisations 

   Konow Lund, Maria (The Journal of Media Innovations;Vol 6 No 1 (2020): Special issue: Media Innovation and Social Change, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-06)
   While academic research has mainly focused on how legacy media organisations conduct their general news production work, fewer studies have focused on specialised practices such as investigative journalism in relation to ...
  • Recontextualising the news: How antisemitic discourses are constructed in extreme far-right alternative media 

   Haanshuus, Birgitte P.; Ihlebæk, Karoline Andrea (Nordicom Review;Volume 42 (2021): Issue s1, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-03)
   This study explores how an extreme far-right alternative media site uses content from professional media to convey uncivil news with an antisemitic message. Analytically, it rests on a critical discourse analysis of 231 ...
  • Reduced Security for Journalists an Less Reporting from the Frontline 

   Høiby, Marte Havikbotn; Ottosen, Rune (Chapter; Peer reviewed; Chapter, 2016)
   According to both UNESCO and NGOs working to protect the safety of journal- ists, the security situation for reporters and media workers in conflict zones has deteriorated greatly during the past decade. The present ...
  • Relasjoner ved enden av Regnbuen 

   Simonsen, Anne Hege (Nordlit;Nr 47 (2020): Hamsun i Tromsø VII, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-11)
   I selvbiografien Regnbuen ga Marie Hamsun sin ektemann Knut en psyke, en kropp og en familie. For dette gløttet inn i Hamsuns private hjem ble hun lønnet med ærbødighet fra en i utgangspunktet lite vennlig offentlighet. ...
  • Religion er Guds fiende. Egentlig og uegentlig eksistens i U2s tekst-musikalske univers 

   Kvalvaag, Robert W. (Kyrkjefag Profil;14, Book; Peer reviewed, 2011)
   Den irske rockegruppa U2 har for lengst skrevet seg inn i populærmusikkens historie som et av rockens viktigste og mest omtalte band. Et sentralt kjennetegn ved U2 er at de opererer i et musikalsk univers som ...
  • Renegotiating online news: Journalism in the classroom 

   Frey, Elsebeth (Nordicom Review;34(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Online journalism is negotiated and renegotiated in the newsroom of Journalen, the training website for students in journalism at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Using quantitative and qualitative ...
  • Reporting through patriotic lenses: How journalists and political actors understand and assess the community role of local journalism. 

   Larsen, Anna Grøndahl; Naper, Anja Aaheim (Journalism Studies;Volume 23, 2022 - Issue 12, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Local news media are seen as key to local democracy and communal cohesion. This article asks how the community role of local journalism is understood and assessed by journalists and political actors. The study builds on ...
  • Rethinking Safety of Journalists 

   Orgeret, Kristin; Tayeebwa, William (Media and Communication;Volume 8, Issue 1 (2020): Rethinking Safety of Journalists, Journal article; Peer reviewed, 2020-02-25)
   The introductory chapter to the thematic issue, entitled “Rethinking Safety of Journalists,” shows how promoting the safety of journalists is closely related to press freedom. It presents the articles of the thematic issue ...
  • The Return of the “Humble I”: The Bookseller of Kabul and contemporary norwegian literary journalism 

   Steensen, Steen (Literary Journalism Studies;5(1), Academic article, 2013)
   Åsne Seierstad’s The Bookseller of Kabul prompted controversy in Norway, a controversy that influences the practice of literary journalism in that country to this day
  • Revisiting social and deep ecology in the light of global warming 

   Krøvel, Roy (Anarchist Studies;21(2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The purpose of this article is largely theoretical. It asks what type of perspective is needed in order for left libertarians and anarchists to develop a deeper understanding of global warming. This way of framing the ...
  • Revolusjonsfrykt og klassekamp: 1917-revolusjonen og norsk presse 

   Ottosen, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   En grunnleggende tese som skal begrunnes i denne artikkelen, er at 1917-revolusjonen i Russland indirekte hadde stor innvirkning på norsk politikk og arbeidsliv. Det ble skrevet mye i avisene om revolusjonen, og dette ...
  • The Role of Conflict in Producing Alternative Social Imaginations of the Future 

   Krøvel, Roy (M/C Journal;16(5), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Greater resilience is associated with the ability to self-organise, and with social learning as part of a process of adaptation and transformation (Goldstein 341). This article deals with responses to a crisis in a ...
  • The role of the Sámi media in democratic processes: The Arctic Railway in Yle Sápmi and NRK Sápmi 

   Sara, Inker-Anni; Rasmussen, Torkel; Krøvel, Roy (Chapter; Peer reviewed, 2022)
   This media research was prompted by the Arctic Railway construction project that is planned to run from the city of Roavvenjárga/Rovaniemi in Finland to the city of Kirkonjárga/Kirkenes by the Arctic Ocean in Northern ...
  • Sannhet er krigens første offer - En analyse av tre riksavisers dekning av det kjemiske angrepet i Khan Sheikhoun, april 2017 

   Mogstad, Agnes Alstad (Bachelor thesis, 2017)
   I august 2013 ble byen Ghouta, utenfor Syrias hovedstad Damaskus, offer for et kjemisk angrep. I april 2017 ble Khan Sheikhoun, en annen syrisk landsby, angrepet med kjemiske våpen. Felles for begge tragediene er at det ...
  • A Sámi media system? 

   Rasmussen, Torkel; Sara, Inker-Anni; Krøvel, Roy (Nordicom Review;Volume 42 (2021): Issue s2 (March 2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-03-26)
   In this article, we propose a history of Sámi journalism and news media as a step in the direction of analysing the existing media system in Sápmi. Numerous Sámi activists and organisations have contributed to the establishment ...