• Allmennlærerstudenters arbeidsinnsats : bedre enn sitt rykte? 

   Martinussen, Geir; Smestad, Bjørn (FoU i Praksis;2010, Chapter; Peer reviewed, 2011-04)
   Tradisjonelt har undersøkelser av studentenes arbeidstid foregått ved å be studentene om å estimere sin gjennomsnittlige arbeidstid pr uke, ofte for et langt tidsrom. Denne måten å undersøke på har metodiske svakheter ...
  • Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget 

   Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Martinussen, Geir; Tellefsen, Helga Kufaas (Chapter; Peer reviewed, 2012-04)
   Gjennom en spørreundersøkelse blant over 1400 studenter på ulike profesjonsutdanninger ved Høgskolen i Oslo har vi forsøkt å belyse problemstillingen «Hvilke forskjeller og likheter er det i studenters erfaringer med og ...
  • Studenters tidsbruk – grunnskolelærerutdanning 1. til 7. trinn 

   Gray, William James Andrew; Martinussen, Geir (Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;Ågang 42, Nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Undersøkelser av studenters tidsbruk har oftest foregått ved at studentene ved et mer eller mindre tilfeldig tidspunkt i året har blitt bedt om å anslå sin gjennomsnittlige arbeidstid per uke, gjeldende for hele året. En ...
  • Vurdering for læring : kjennetegn på måloppnåelse 

   Martinussen, Geir; Tellefsen, Helga Kufaas (FoU i Praksis; 2009, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   ”Et felles løft for bedre vurderingspraksis” er et prosjekt som ble igangsatt av Utdanningsdirektoratet i 2007 for å undersøke felles kjennetegn på måloppnåelse i blant annet matematikk. Dette kan bidra til en mer faglig ...
  • Vurdering som en del av undervisning og læring 

   Tellefsen, Helga Kufaas; Martinussen, Geir (FoU i Praksis;2010, Chapter; Peer reviewed, 2011-04)
   ”Et felles løft for bedre vurderingspraksis” ble igangsatt av Utdanningsdirektoratet i 2007 for å lage og utprøve felles kjennetegn på måloppnåelse i blant annet matematikk. Erfaringene derfra inspirerte oss til å undersøke ...