• Lærerstudenter og læring 

   Fjell, Kari (FoU i Praksis;2011, Chapter; Peer reviewed, 2012-04)
   Artikkelen beskriver og drøfter et innovasjonsarbeid på Høgskolen i Oslo hvor intensjonen var å bedre studentenes prestasjoner i pedagogikkfaget ved å arbeide med deres motivasjon og læringsstrategier. Det teoretiske ...
  • Utvikling av lærer-elev-relasjoner i klasserommet : læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse 

   Fjell, Kari; Olaussen, Bodil Stokke (Tidsskriftet FoU i praksis;6 (2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Lærer–elev-relasjonen er viktig for motivasjon og læring, og for atferd i klasse- rommet. Utvikling av en god relasjon har betydning for på sikt å hindre «dropout». Hva karakteriserer så en god lærer-elev-relasjon, og ...