• Bruk av digitale hjelpemidler i yrkesfagopplæringen 

   Munkeby, Ane Cecilie (MAYP;2021, Master thesis, 2021)
   Dette master prosjektet har hatt som mål og undersøke hvordan bruk av IKT og digitale hjelpemidler i yrkesopplæringen påvirker elevens læringsutbytte og motivasjon til å lære. Prosjektet er gjennomført med elever og lærer ...
  • Hvordan kan skolen og arbeidslivet i samarbeid legge til rette og utvikle en helhetlig praksisopplæring? 

   Skogheim, Bente Leena (MAYP;2013, Master thesis, 2013)
   I yrkesfagopplæringen kan ofte et godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv være vanskelig å få til. Dette prosjektet hadde fokus på relasjonen mellom skolen og arbeidslivet og foregikk med deltakere fra lærerkollegiet, ...
  • TIP elevers læring i bedriftpraksis 

   Eriksen, Lasse Sjødahl (MAYP;2018, Master thesis, 2018)
   Temaet i denne masteroppgaven er bruk av bedrifter som et ledd i fagopplæringen for TIP elever. Hensikten er å få økt innsikt i hvordan bedriftpraksis påvirker elevenes læring. Mitt ønske er at resultatene fra denne ...
  • Vekslingsmodellen, lange tradisjoner, nye muligheter 

   Katle, Leif; Klemetzen, Tom (MAYP;2015, Master thesis, 2015)
   This report documents a study of a flexible dual model in vocational training, in particular as it is tested in an experiment initiated by the Norwegian Directorate for Education and Training. The report is specifically ...