• 22. juli som undervisningsinnhold i skolen 

      Vorkinn, Aurora (Master thesis, 2020)
      Masterprosjektet «22. juli som undervisningsinnhold i skolen» skisserer hvilke didaktiske muligheter som ligger i et gitt undervisningsopplegg om 22. juli. Oppgaven tar utgangspunkt i den danningsteoretiske didaktikken til ...