• Analyse av populærmusikk på ungdomstrinnet 

      Nordnes, Cecilie (Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven har til hensikt å belyse hvordan analyse av populærmusikk gjennomføres på ungdomstrinnet. Innledningsvis blir mine tanker rundt valget av tema til denne oppgaven, samt tidligere forskning og sentral ...