• Nyutdannede læreres erfaringer knyttet til skole-hjem samarbeid 

      Alsaker, Martine (Master thesis, 2020)
      Dette forskningsprosjektet er en masteroppgave i tilknytning til studieprogrammet Skolerettet utdanningsvitenskap ved OsloMet Storbyuniversitet, hvor mitt fagområde er profesjonspedagogikk. Oppgaven har som formål å produsere ...