Show simple item record

dc.contributor.advisorPalm, Kirsten
dc.contributor.advisorBecher, Aslaug Andreassen
dc.contributor.authorStrand, Hilde Aas
dc.date.accessioned2018-12-13T13:01:58Z
dc.date.available2018-12-13T13:01:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6427
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet i forbindelse med min masterutdanning i begynneropplæring ved OsloMet – storbyuniversitetet. Tema for oppgaven er den første lese- og skriveopplæringen, der fokus er på bokstavinnlæring. Barna som entrer dagens skoleport, har svært ulik skriftspråklig kompetanse. Mange skolestartere synes det er spennende med bokstaver. De kan lese og skrive lenge før skolestart. Andre har liten eller ingen kunnskap om bokstavene. Norsk skole er lovpålagt prinsippet om tilpasset undervisning. Det vil si at opplæringen skal tilpasses ut fra elevens evner og forutsetninger slik at alle får den samme mulighet til å utvikle seg. I Norge har det vært tradisjon for å ha en langsom introduksjon av bokstavene i alfabetet, innlæring av en bokstav i uken har vært rådende. Dette er i ferd med å endre seg. Et stadig høyere antall skoler introduserer flere bokstaver i uken for sine skolestartere. Formålet med denne studien er å belyse, analysere og drøfte hvilke tanker, erfaringer og refleksjoner lærere gjør seg om metoden rask bokstavprogresjon. Erfaringer med metoden knyttet til tilpasset opplæring vil vektlegges. Oppgavens problemstilling er: • Hvilke erfaringer og refleksjoner har lærere knyttet til rask bokstavprogresjon på første trinn? Underspørsmål: • Hva tenker de om hvilke muligheter rask bokstavprogresjon gir for tilpasset opplæring både for elever som kan lese ved skolestart og for elever som trenger lenger tid til bokstavinnlæringen? Den teoretiske rammen som omgir studien, tar utgangspunkt i den første lese- og skriveopplæringen. Problemstillingen belyses med en kvalitativ metodisk tilnærming. Jeg har gjennomført fokusgruppeintervjuer ved tre ulike grunnskoler. Intervjuene er gjort ved skolestart og halvveis ut i første klasse. Mellom intervjuene har jeg gjort observasjoner av lærernes undervisning. Jeg ser på hvordan informantene utvikler sin forståelse og erfaringer med metoden rask bokstavprogresjon. Utvalget i undersøkelsen består av ti lærere som arbeider på 1. trinn i Osloskolen. Alle lærerne bruker metoden rask bokstavprogresjon dette skoleåret. Funn fra undersøkelsen blir analysert og drøftet opp mot relevant teori og forskning der følgende temaer blir tatt opp: bokstavkunnskap, lek, læring og skapende kreative prosesser, bokstavforming, å knekke lesekoden, språklig bevissthet, utforskende skriving og ulike sider ved tilpasset opplæring. Først presenteres lærernes tanker og forventninger om metoden rask bokstavprogresjon. Deretter er det lærernes erfaringer og refleksjoner etter å ha prøvd ut metoden i seks måneder, som er i fokus. Studien fant at lærerne har gjort seg positive erfaringer med metoden rask bokstavprogresjon. Resultatet viser imidlertid at lærernes erfaringer i stor grad bygger på deres didaktiske valg i den første bokstavgjennomgangen, og at valgene varierer fra skole til skole. Informantene uttrykker at rask bokstavprogresjon gjør det enklere å tilpasse undervisningen til elever som trenger faglige utfordringer, mens når det gjelder elever som strever med å lære seg bokstavene, indikerer resultantene at tilpasningen skjer på et mer organisatorisk plan, og ikke har direkte tilknytning til metoden rask bokstavprogresjon.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectBokstavinnlæringen
dc.subjectBokstavprogresjonen
dc.subjectLese- og skriveopplæringen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.title«Den første lese- og skriveopplæringen – en kvalitativ studie om læreres erfaringer med rask bokstavprogresjon»en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record