Show simple item record

dc.contributor.authorStrønen, Fred H.
dc.contributor.authorBreunig, Karl Joachim
dc.contributor.authorSkjølsvik, Tale
dc.date.accessioned2018-07-30T14:07:54Z
dc.date.accessioned2018-11-23T12:47:46Z
dc.date.available2018-07-30T14:07:54Z
dc.date.available2018-11-23T12:47:46Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.citationStrønen FS, Breunig KJ, Skjølsvik T. Hvordan ledes fageksperter? En studie av dimensjoner ved strategi, organisering og ledelse i profesjonelle tjenestebedrifter. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2018(2):44-53en
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.issn1500-6069
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6372
dc.description.abstractI kunnskapssamfunnet har vi behov for å løse stadig mer avanse1te utfordringer som krever at de beste ekspertene bidrar. Profesjonelle tjenestebedrifter, slik som advokat-, revisjons- og konsulentvirksomheter, er en kontekst godt egnet til å lære om ledelse og organisering av medarbeidere med høy fagekspertise. I denne artikkelen presenterer vi to idealtyper for organisering av profesjonelle tjenestebedrifter fra eksisterende forskning. Disse to idealtypene er profesjonelle partnerskap og ledede profesjonelle bedrifter. Vi anvender dem for å analysere implikasjoner for ledelse og strategi når fokus i virksomheter endres fra faglighet til forretningsorientering. Partnerskapets fordel er lojaliteten til fagekspe1tenes vurderinger, der lederen tradisjonelt også har vætt den dyktigste fagpersonen - eller primus inter pares. Dette står i kontrast til profesjonelt ledede bedrifter som bedre evner åta tydelige strategiske valg. Når vi sammenlikner disse idealtypene, får vi økt forståelse for sammenhengen mellom organisering av ekspe1ter og implikasjonene for ledelse og strategi - også utenfor konteksten profesjonelle tjenestebedrifter. Base1t på vår litteraturgjennomgang foreslår vi en modell for lederes beslutnings- og kompetanserom i kunnskapsintensive organisasjoner. Modellen viser hvordan ledelse og strategi handler om evnen til å balansere den profesjonelle og kommersielle logikken i beslutninger. Bevissthet om balanse mellom disse to idealtypiske ytterpunktene blir en av de viktigste egenskapene til ledere i moderne kunnskapsorganisasjoner.en
dc.language.isonben
dc.publisherFagbokforlageten
dc.relation.ispartofseriesMagma;Nr: 2-2018
dc.relation.urihttps://www.magma.no/hvordan-ledes-fageksperter
dc.subjectLedelseen
dc.subjectFageksperteren
dc.subjectProfesjonelle partnerskapen
dc.subjectLedede profesjonelle bedrifteren
dc.titleHvordan ledes fageksperter? En studie av dimensjoner ved strategi, organisering og ledelse i profesjonelle tjenestebedrifteren
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2018-07-30T14:07:54Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1532479
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record