Show simple item record

dc.contributor.authorSpetalen, Halvor
dc.contributor.authorEben, Bjørn
dc.date.accessioned2018-11-05T13:18:46Z
dc.date.accessioned2018-11-12T12:16:37Z
dc.date.available2018-11-05T13:18:46Z
dc.date.available2018-11-12T12:16:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSpetalen, H.E. & Eben, B. (2018). FoU-baserte læringsaktiviteter i yrkesfaglærerutdanning: Sammenheng mellom utdanning og profesjonsutøvelse? FoU i praksis, 12(3) 29-50en
dc.identifier.issn1504-6893
dc.identifier.issn1504-6893
dc.identifier.issn1890-6990
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6336
dc.description.abstractFormålet for denne artikkelen er å undersøke i hvilken grad det er sammenheng mellom gjennomførte FoU-aktiviteter i yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet og bruk av denne FoU-kompetansen i senere profesjonsutøvelse som yrkesfaglærer. Sammenheng (koherens), overføring (transfer) og mestringserfaring er sentrale begreper i artikkelen. Det er to grupper av deltakere i denne studien. Den første gruppen er yrkesfaglærerstudenter i avslutningsfasen av lærerutdanningen, den andre gruppen er tidligere yrkesfaglærerstudenter som nå arbeider som yrkesfaglærere. Empirien i studien er samlet inn og analysert våren 2017, og er basert på innholdet fra refleksjonsnotater, en kvantitativ spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer. Funnene indikerer at studentene i avslutningen av studietiden har en positiv holdning til FoU-baserte aktiviteter, og at de også har positive mestringserfaringer og positiv mestringsforventning til å benytte FoU-baserte aktiviteter i profesjonsutøvelsen som lærer. Videre indikerer funnene at tidligere yrkesfaglærerstudenter benytter FoU-baserte aktiviteter i profesjonsutøvelsen som lærer, noe som antyder en relativt høy grad av overføring og sammenheng mellom utdanningskontekst og skolekontekst.en
dc.language.isonben
dc.publisherAkademika forlagen
dc.relation.ispartofseriesFoU i praksis;12(3)
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectLærerutdanningen
dc.subjectFoUen
dc.subjectForskningsbasert utdanningen
dc.subjectMestringsforventningen
dc.subjectOverføringen
dc.subjectYrkesfaglærerutdanningen
dc.titleFoU-baserte læringsaktiviteter i yrkesfaglærerutdanning: Sammenheng mellom utdanning og profesjonsutøvelse?en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2018-11-05T13:18:46Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1626924
dc.source.journalFoU i praksis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/