Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMisfeldt, Morten
dc.contributor.advisorHovik, Ellen Konstanse
dc.contributor.authorEngum, Stian
dc.date.accessioned2018-09-19T05:18:12Z
dc.date.available2018-09-19T05:18:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6188
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstract”Nivådeling og matematisk selvoppfatning: en analyse av åtte faglig svake elever og deres syn på nivådifferensiering i matematikk” er en kvalitativ studie av åtte elever på 6. Trinn og deres syn på nivådifferensiering. I denne masteroppgaven er fokusområdet å se på elevenes holdninger til faget, deres selvoppfatning, hvordan de sosialiserer seg i gruppen og hvordan de opplever utfordringer og faginnholdet i matematikken. Utgangspunkt for denne oppgavens spørsmålsformulering er: Hvordan opplever åtte elever på laveste nivå i nivådeling, deres matematikkundervisning? Ved bruk av metoden grounded theory har jeg fått en innsikt til elevenes tanker og følelser om å være blant de svakeste elevene i matematikken. Metoden gir en dybdeforståelse av det elevene forteller meg og gitt meg en mulighet til å dra svarene deres fra hverandre og samlet dem sammen igjen. Grounded theory som forskningsmetode gjorde at jeg startet denne oppgaven med ”blanke ark”, det vil si at min forforståelse ble satt til siden under analysearbeidet og datainnsamlingen. Tidligere forskning på feltet om å fordele elevene etter faglig kompetanse, viser at nivådeling er mindre vellykket. Jo Boaler kommer frem i sin forskning at elevene opplever at lærerne slutter å se på deres individuelle kapasitet når de er i gruppen. Dylan Wiliam sammen med Hannah Bartholomew fant ut at elevene opplever at det blir satt lavere forventinger til dem når de ble fordelt etter nivå. Samtidig kommer Boaler frem til at mange elever mistet motivasjonen tidlig når de kom i den nivådelte gruppen. Resultatene fra oppgaven min, motsier noe av det Jo Boaler kommer frem til. Jeg fant ut at elevene som har vært nivådelt i fire måneder, fortsatt er motivert i faget. Flertallet av elevene i gruppen trives med at læreren tilpasser undervisningen for dem, ved å ha repetisjonsoppgaver, samtidig som de kan lære nye ting. Dette er viktige punkter som viser at alle elevene har en form for lyst til å lære seg matematikk enda bedre, de har lyst til å øke kompetansen sin. Jeg håper at ved hjelp av denne masteroppgaven, at det blir satt et fokus på elevenes opplevelse av å bli nivådifferensiert i matematikk og deres undervisning.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectMatematikken
dc.subjectNivådifferensieringen
dc.subjectNivådelingen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.titleNivådeling og matematisk selvoppfatning: en analyse av åtte faglig svake elever og deres syn på nivådifferensiering i matematikk En studie om elevers syn på nivådifferensieringen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel