Show simple item record

dc.contributor.advisorSandvik, Margareth
dc.contributor.authorSlette, Tine Synnøve
dc.date.accessioned2018-09-18T11:33:05Z
dc.date.available2018-09-18T11:33:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6181
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken
dc.description.abstractOppgaven er en analyse av hvordan temaer kan gi innsikt i fellesskap og deltakelse i måltidssamtaler. For å finne ut av dette har jeg gjort en samtaleanalyse av tema, initiativ og respons. Gjennom denne analysen har jeg fått innblikk i hva det snakkes om, hvem som får sitt tema igjennom og hvem som får delta i måltidssamtalene. Prosessen begynte med å videofilme to måltider og transkribere samtalene. I den tidlige analyseprosessen strukturerte jeg samtalen i sekvenser etter temaer. Det var i denne prosessen jeg fant og konstruerte fire makroproposisjoner som er: fellesskap og deltakelse, humor og tøys, etikette og kompetanse. I makroproposisjonen fellesskap og deltakelse har jeg sett på samtaler som har engasjert flere og samlet flere om det samme fokuset. Samtalene viser blant annet hvordan barna kan bidra til meningsskaping og tilhørighet til fellesskapet. Humor og tøys viser en annen side av fellesskapet. Her fant jeg samtaler som var så interne at den bare fikk mening for de to som deltok i samtalen. I dette intersubjektive rommet ble det et betydningsfullt fellesskap mellom to. Etikette har vært nært knyttet til humor og tøys i denne studien. For i disse samtalene ble ofte etiketten brutt, og det var dette bruddet som ble grunnlaget for en humorfylt samtale. I utgangspunktet kunne jeg skrevet om bordskikk, men jeg ønsket å etablere begrepet etikette for å vise hvordan reglene og normene ved de to bordene var forskjellige og kunne forhandles om. Kompetanse heter den siste makroproposisjonen jeg har benyttet meg av. Den tar utgangspunkt i måltissamtalene som læringssituasjoner med særlig tanke på språk og generell kunnskap om verden. Jeg oppdaget også hvordan de voksnes faglige kompetanse kom til uttrykk i samtalene. Det kunne være kompetanse de bevisst eller ubevisst benyttet seg av.en
dc.description.abstractHow are opportunities given in a mealtime talk to get information about togetherness and participation? This master thesis is an analysis of topics which can give insight in togetherness and participation in mealtime talk. To find out of this, I have used a conversation analysis of topics, initiatives and response. This analysis has given me information about what they talk about in conversations, who decides the topic and who gets the opportunities to participate. The process started with videotaping two mealtimes in the same nursery where I also work, and I transcribed the conversations. It was in this phase I found and constructed four macro-propositions, which are togetherness and participation, humor and nonsense, etiquette and competence. Togetherness and participation show how mealtime talks can sustain the feeling of being a part of a group. Some of the sequences even illustrate how being a part of a group can be considered as a value. The conversations also show how the children contribute in the sense making process. Humor and nonsense illustrate another side of togetherness. Here I found conversations that were so internal in the meaning, so they only made sense to the participators in the specific conversation. Etiquette has been closely related to humor and nonsense in this study. Because breaking the etiquette was the base for humor and nonsense. In this macro-proposition, I want to show how rules and norms may vary from each table and be negotiated. Competence is the last macro-proposition I have used. It is based on the mealtime talk as a learning situation with particular focus on language and general knowledge of the world. I discovered how the adult’s professional skills were expressed in the conversations. Although it can be that the competence was consciously or unconsciously used.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectMåltiden
dc.subjectSamtaleen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.title”BaconOst!” Måltidets muligheter – en samtaleanalyse av fellesskap og deltakelse under måltidet i barnehagenen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record