• Hvordan går det med folks økonomi i koronatider? Rapport nr. 2 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO Rapport;2020:12, Research report, 2020-10-08)
   Denne rapporten omhandler resultater fra den andre spørreundersøkelsen i en serie av surveyer om effekter av koronakrisen for folks privatøkonomi. Analysene av juni-dataene gir et mer positivt bilde av den økonomiske ...
  • Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (SIFO Rapport;2019:13, Research report, 2019-12-18)
   Rapporten anlegger et helhetsperspektiv på lån til forbruk, og er basert på premisset om at t husholdenes opptak og bruk av lån gjennom ulike låneprodukter forutsetter en sosial aksept. Analysene omhandler to hovedproble ...
  • Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard. 

   Berg, Lisbet (SIFO Rapport;2020:04, Research report, 2020-04-06)
   I EU-kommisjonens siste måling av forbrukerforholdene i tretti europeiske land rangeres forbrukerforholdene i Norge som nr.2. Norske forbrukere har høyere tillit til forbrukermyndighetene enn til tilbyderne i markedet, ...
  • Utnyttes digitale spor til personlig prising av varer og tjenester? 

   Berg, Lisbet (SIFO Rapport;2019:07, Research report, 2019-09-27)
   Vi fant ingen eksempler på personlig prising i vårt mystery-shopping-eksperiment, men alle deltakerne trodde de hadde vært utsatt for personlig prising påvirket av deres tidligere søker-klikk og forbrukshistorikk. I den ...