Show simple item record

dc.contributor.authorSkagen, Kaare
dc.date.accessioned2016-11-08T11:15:46Z
dc.date.accessioned2017-03-16T09:33:41Z
dc.date.available2016-11-08T11:15:46Z
dc.date.available2017-03-16T09:33:41Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.citationUNIPED 2016, 9(3):272-285language
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4288
dc.description.abstractArtikkelen presenterer og drøfter funn fra en nasjonal spørreundersøkelse om undervisning, pensum og eksamen i fa gemnet utdanningshistorie i faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i Grunnskolelærerutdanningen (GLU) og pedagogikkfaget i PPU. Svarprosenten fra lærestedene ligger på 60 og 70 prosent. Hovedfunnene er at utdanningshistorie er styrket i de nye retningslinjene i statlige styringsdokumenter. Både retningslinjene for GLU og gjeldende retningslinjer for PPU har en tydeligere formulering om utdanningshistorie enn før 2002. Over 80 % av lærestedene med GLU har offentlige pensumlister og 50 % pensumstoff i utdanningshistorie. 5 av de lærestedene som tilbyr PPU oppgir at de tilbyr undervisning i utdanningshistorie til sine studenter. Det ble funnet i alt to PPU-utdanninger med pensum, mens det ble funnet i alt 10 utdanninger uten klart definerte utdanningshistoriske tekster. Opplys ningene om eksamen i det innhentede materialet har lav svarprosent. Det er store variasjoner i eksamensformer innenfor utdanningshistorie, og dette inkluderer eksamensformer der studentene i stor grad kan velge bort deler av pensum. En samlet konklusjon er at utdanningshistorie enda ikke har fått en stabil didaktisk forankring i praktisk- pedagogiske studier (PPU) og grunnskolelærerstudier (GLU).language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherUniversitetsforlaget (Scandinavian University Press)language
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/language
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectSkolehistorielanguage
dc.subjectLærerutdannelselanguage
dc.subjectNasjonal spørreundersøkelselanguage
dc.titleUtdanningshistorie i ny lærerutdanninglanguage
dc.typePeer reviewedlanguage
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-11-08T11:15:46Z
dc.description.versionpublishedVersionlanguage
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2016-03-07
dc.identifier.cristin1380121


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/