• Delrapport 3: Studenters tilfredshet med utdanninger ved OsloMet 

   Sjurgard, Kristin Vikan; Wiers-Jenssen, Jannecke (Report, 2023)
   I denne rapporten har vi sett på studentenes vurdering av ulike aspekter ved utdanningen ved OsloMet, og hvordan disse vurderingene har utviklet seg over tid. Vi har valgt ut spørsmål som omhandler tilfredshet med ...
  • Følgeforskning av Den gode studentopplevelsen (EVA-DGS) 

   Hermansen, Hege; Landsverk Hagen, Aina; Hatlevik, Ove; Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Rudningen, Gudrun; Wiers- Jenssen, Jannecke (Delrapport;1, Report, 2022)
   Dette er første delrapport i følgeforskningsarbeidet tilknyttet Den gode studentopplevelsen (DGS) ved OsloMet – storbyuniversitetet. Følgeforskningsprosjektet er initiert av programkontoret, behandlet i FoU-utvalget og ...
  • Følgeforskning av Den gode studentopplevelsen (EVA-DGS). Kartlegging av programporteføljen 

   Hermansen, Hege; Sarastuen, Nora Kolkin; Agerup, Kristi; Simmersholm Mathisen, Maiken Andrea (Delrapport;2, Report, 2022)
   Dette er andre delrapport i følgeforskningsarbeidet tilknyttet Den gode studentopplevelsen (DGS) ved OsloMet – storbyuniversitetet. Følgeforskningsprosjektet er initiert av programkontoret, behandlet i FoU-utvalget og ...
  • Studentmedvirkning i DGS Følgeforskning av Den gode studentopplevelsen (DGS) 

   Omland, Maren; Rudningen, Gudrun; Hermansen, Hege; Simmersholm Mathisen, Maiken Andrea; Mangen, Lisbeth Regine; Ali, Hasan; Bernhoft, Ingerid; Grav, Berit Andrea (Delrapport;4, Report, 2023)
   Innledning: Til leseren Den gode studentopplevelsen (DGS) representerer en betydelig satsning på utdanningskvalitet ved OsloMet og kjennetegnes av at studentmedvirkning er en integrert del av programdesignet. For det første ...
  • Studieprogrammene : En beskrivelse og analyse av fagplaner og pensum mv. ved BSV-utdanningene 

   Hougaard, Peter Forde (Småskrift 2014;nr. 3, Report, 2014)
   Dette arbeidsnotatet er deskriptivt: det beskriver de enkelte BSV‐utdanningenes fagplaner  og pensumlister. Det er å betrakte som grunnlagsmaterialet for annet arbeid gjort i  prosjektet, men tegner i seg selv også et bi ...