• Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen 

   Vågan, André; Aasland, Olaf (Michael;8 (3), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Universitetet i Oslo innførte i 1996 en ny studiemodell ved sin medisinutdanning (Oslo96) hvor blant annet klinisk kommunikasjonsundervisning står sentralt. Tidligere evalueringer av selvrapporterte kommunikasjonsferdi ...
  • Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argumentasjon og konsekvens 

   Heggen, Kåre; Henriksen, Øystein; Terum, Lars Inge (Rapport;nr. 68, Research report, 2015)
   Målet med prosjektet var å følgje opp noko av det sentrale innhaldet i «Samspelsmeldinga» (nr. 13) – å samanlikne utdanningar og å utvikle meir kunnskap både om fagleg innhald og argumentasjon for og i mot, utdanningar med ...
  • Politistudentene: Hvem er de og hvorfor vil de bli politi? 

   Winnæss, Pål; Helland, Håvard (Nordisk politiforskning;1(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The article examines the reasons fresh police students have for choosing police education and what kind of backgrounds they have. Previous research has indicated that police students’ social background has changed in that ...