• Measures of accountability and delegated discretion in activation work: lessons from the Norwegian Labour and Welfare Service 

   Andreassen, Tone Alm (European Journal of Social Work;Volume 22, 2019 - Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2018-01-23)
   Activation work – the complex task of motivating, compelling and assisting marginalized citizens into labour market participation – pinpoints critical issues of discretion and accountability in the welfare state. Investigating ...
  • Shaping a career in management: the importance of gendered expectations 

   Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente (Journal of Education and Work;Volume 35, 2022 - Issue 8, Peer reviewed; Journal article, 2022-11-11)
   The study focuses on students in professional bachelor programs, how men and women navigate career opportunities after graduation. The research is based on longitudinal data from 969 Norwegian students. A crucial finding ...
  • Spenninger som påvirker styring og ledelse fra førstelinjeledere i Nav 

   Rønningstad, Chris (Fontene forskning;2/2020 • Årgang 13, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Studien presenterer tre spenninger som påvirker førstelinjelederes mulighet til å utøve styring og ledelse i Nav. Spenningene er identifisert gjennom en litteraturgjennomgang av publikasjoner som beskriver styring og ...