• Konsensus om arbeidslinja? Nordmenns støtte til aktiveringsreformer 

   Bugge, Hanna (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 62, nr. 3-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-08-25)
   Denne artikkelen studerer befolkningens holdninger til aktiveringspolitikkens to reformstrategier: støttende og restriktive tiltak. Aktiveringspolitikk har inngått i den norske arbeidslinja de siste 30 årene. Politikken ...
  • Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner 

   Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 34, nr. 3-2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Frontlinjearbeiderne i NAV skal avklare behov og rettigheter, men også stille krav, aktivere og sanksjonere. Artikkelen studerer hvordan frontlinjearbeidere tilnærmer seg situasjoner der stønadsmottakere ikke imøtekommer ...
  • Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? 

   Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Tidsskrift for velferdsforskning;19(01), Journal article; Peer reviewed, 2016-01-01)
   Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), ...