Show simple item record

dc.contributor.authorLefdal, Else Margretheen_US
dc.date.accessioned2015-09-21T11:16:12Z
dc.date.available2015-09-21T11:16:12Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationLefdal, E. M. (2015). Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg. Acta Didactica Norge, 9(1), Art-1.en_US
dc.identifier.issn1504-9922en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1233570en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2683
dc.description.abstractVed planlegging av offentlige bygninger i Norge forutsettes det at brukerne medvirker i prosessen. Dette er forankret i lov- og avtaleverk og motiveres ved at brukerne innehar en kompetanse som er av betydning for byggenes funksjonalitet. I denne artikkelen vil jeg belyse brukermedvirkningsproblematikk i planleggingen av et skoleanlegg for videregående opplæring. Tilgjengelige plan- og byggesaksdokumenter i den aktuelle fylkeskommunens digitale og fysiske arkiver er blitt analysert. I referater fra brukermøtene fremmes det for eksempel ønsker fra brukerne om begrenset bruk av glass. Det ferdige skoleanlegget har imidlertid utstrakt bruk av innvendige glassvegger, men det er ikke dokumentert diskusjoner knyttet til bestemmelsen av dette. Et profesjons- og maktperspektiv er relevant for å forstå hva som blir verdsatt, og hvilke strukturer og mekanismer som har påvirket planleggingsprosessen. De sentrale aktørgruppene er skoleeier og representantene for lærer- og arkitektprofesjonen. Omfattende bruk av innvendig glass i skoleanlegget tolker jeg som et kompromiss mellom skoleeiers ønske om åpenhet og kontroll, lærernes ønske om mindre støy og arkitektens ønske om å skape romfølelse og visuelle siktlinjer.en_US
dc.description.abstractWhen planning public buildings in Norway, it is expected that users are involved in the process. This is grounded in legislation and agreements, and motivated by the idea that users have an expertise which is significant for the planning of the building’s functionality. The aim of this article is to investigate user participation in planning the school facilities for a secondary school. I have analyzed planning and building documents available in government records, digital and physical. In the reports from meetings with user groups, it is for example stated that users want to limit the use of glass. However, the completed school building has extensive use of glass dividing walls, but any discussions leading to this decision have not been documented. Using a profession and power perspective is relevant in order to understand what has been valued, and to understand the structures and mechanisms that have influenced the planning process. The main actors are school owners and representatives of the professions of teachers and architects. Extensive use of glass dividing walls inside the school building can be interpreted as a compromise between the wishes of school owners who want transparency and control, teachers who want less noise, and architects who want to create spaciousness and visual sightlines.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherActa Didactica Norgeen_US
dc.relation.ispartofseriesActa Didactica Norge;9(1)en_US
dc.subjectSkoleanleggen_US
dc.subjectBrukermedvirkningen_US
dc.subjectGlassveggeren_US
dc.subjecttransparensen_US
dc.subjectÅpenheten_US
dc.subjectKontrollen_US
dc.subjectLærereen_US
dc.subjectArkitekteren_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140::Arkitektur- og designteori: 142en_US
dc.titleVerdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanleggen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttps://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1297


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record