Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchøn, Eldbjørgen_US
dc.contributor.authorGoth, Ursula-Georgine Smålanden_US
dc.date.accessioned2014-08-26T07:58:22Z
dc.date.available2014-08-26T07:58:22Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationSchøn, E. & Goth, U.-G. S. (2014). Learning by doing: Studentbedrift en tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen? Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(3)en_US
dc.identifier.issn2242-458Xen_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1133012en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2101
dc.description.abstractSamfunnet endrer seg, og med det også de utfordringene som yrkesfaglærerne møter. Entreprenørskap ble definert som en av nøkkelkompetansene innen ulike utdanningsprogrammer, og vi ser derfor en sterk satsing på entreprenørskap i undervisningen som følge av kunnskapsløftet i 2006. Denne artikkelen har som mål å belyse om dagens undervisning av praktisk entreprenørskap gjennom etablering, gjennomføring og ledelse av studentbedrifter. Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming som inkluderer sju semi- strukturerte intervjuer, data fra emneevalueringer 2006 -2012, et strategisk litteratursøk samt refleksjoner basert på emneevalueringer for årene 2006 – 2012. Resultat: Praktisk relaterte oppgaver formidlet gjennom formidlingsformen «studentbedrift» gav en opplevelse av økt faglig kompetanse og et helhetsbildet av de fremtidige utfordringene. Dette ble beskrevet som yrkesrelevant. Studentene opplevde at en gjennom studentbedrift ble utfordret innen bedriftsøkonomiske gjøremål, samarbeid i prosjektet og under selve evalueringen av prosjektet - og at denne opplevelsen var sterk divergerende. Konklusjon: Formidling av entreprenørskap bør fokusere på pedagogisk entreprenørskap ved at designet i større grad fokuserer på kunnskap, samarbeid og pedagogisk kompetanse. Ved utformingen av prosjektene bør det leges vekt på fagkunnskap, samarbeid og pedagogiske ferdigheteren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNordisk nettverk for yrkespedagogikken_US
dc.relation.ispartofseriesNordic Journal of Vocational Education and Training;4(3)en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectFagdidaktikken_US
dc.subjectYrkesfaglærerutdanningen_US
dc.subjectStudentbedriften_US
dc.titleLearning by doing : Studentbedrift en tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionUtgivers pdfen_US
dc.identifier.doihttp://home.hit.no/~aakre/nordyrk/2014/2014-3-goth.pdf


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel