• Aksept og forpliktelsesterapi (ACT) som intervensjon ved rusmisbruk 

   Welde, Maiken Louise (Master thesis, 2023)
   Bruk av illegale rusmidler har hatt en økning på verdensbasis, og behandlinger for å redusere rusmisbruket har vist seg å være i endring til enhver tid. Acceptance and commitment therapy (ACT) er en tredje bølgens terapimetode ...
  • Anvendelse av Matching-to-Sample prosedyrer i etableringen av akademiske ferdigheter 

   Arntzen, Erik; Lian, Torunn; Halstadtrø, Lill-Beate (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Stimulusekvivalens har vært et sentralt forskningsområde innen atferdsanalyse i over 40 år. Selv om dette forskningsområdet i utgangspunktet rettet søkelyset mot praktiske problemstillinger, har mye av forskningen konsentrert ...
  • Applications of behavior analytic methods in teaching a foreign language 

   Pintilie, Oana (MALKS;2020, Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven har som mål å undersøke om prosedyrer basert på teknologi innen stimulusekvivalens kan være effektive i andrespråkopplæring. Oppgaven inneholder to artikler. Den første artikkelen er en litteratur ...
  • Atferdsanalytiske perspektiver på barrierer i Lean- implementasjon 

   Abrahamsen, Ina Marie (Master thesis, 2023)
   Lean blir implementert i organisasjoner over hele verden og i stor skala, men veldig få organisasjoner har suksess med Lean. Denne studien utforsker hva slags barrierer som oppstår når nordiske organisasjonen velger å ...
  • A Behavior analytic perspective on gambling behavior 

   Østrem, Camilla (MALKS;2014, Master thesis, 2014)
   Gambling is a complex human behavior where it origin and maintenance factors can be considered from many different theoretical perspectives. Behavior analysis has a pragmatic and contextual perspective on human behavior ...
  • Bruk av Virtual Reality på eldre personer 

   Thøgersen, Malin Terese (Master thesis, 2023)
   Med en stadig aldrende befolkning, vil flere eldre være i behov av helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. En gruppe som krever mye ressurser i dag er personer med demens, denne gruppen øker også i takt med den ...
  • Comparing a student active learning format to equivalence-based instruction 

   Augland, Hanne; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (European Journal of Behavior Analysis (EJOBA);2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The present study compared the effectiveness of a student active learning format (SALF) to equivalence-based instruction (EBI), in teaching behavior analytic terms. The EBI condition included matching-to-sample, and SALF ...
  • Effects of Equivalence-Based Instruction in Teaching Health Related Norwegian Concepts to Adults with a Foreign Background 

   Pintilie, Oana; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This study examined the effectiveness of Equivalence-Based Instruction (EBI) in teaching Norwegian health concepts to adults with a foreign background. In this stimulus control arrangement, we also wanted to see if using ...
  • Effekter av å tynne programmerte konsekvenser etter etablering av baselinerelasjoner og før test for stimulusekvivalens 

   Andresen, Carina Wærnes (MALKS;2022, Master thesis, 2022)
   Denne studien skulle undersøke effekter av hvordan tynning av programmerte konsekvenser under trening og før test påvirket om deltakerne dannet ekvivalensklasser. Tretti voksne personer deltok i eksperimentet, under tre ...
  • Empirisk validert behandling. (Artikkel 1) Er rate en kontrollerende variabel for bevaring av ferdigheter? (Artikkel 2) 

   Hammerø, Frode (MALKS;2012, Master thesis, 2012)
   På 90-tallet satt Task Force rapportene for alvor empirisk validert behandling på dagsorden. Divisjon 12 i den amerikanske psykologforeningen ble etablert med formål om å promotere og spre effektiv behandling. Tross ...
  • Endret responsallokering som en funksjon av sannsynlighet for gevinst i en spillsituasjon 

   Lian, Torunn; Østrem, Camilla; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årgang 46, Nummer 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Tidligere studier på effekter av stimuluskontrollprosedyrer innen spilling og spillavhengighet har vist at valg av spillemaskin kan komme under kontroll av kontekstuelle stimuli gjennom betinget diskriminasjonstrening. ...
  • Etablering av matematiske begreper ved betinget diskriminasjonstrening 

   Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne studien undersøkte om sju barneskoleelever i alderen åtte til ti år framviste enkel forståelse av matematiske begreper etter matching-to-sample (MTS) trening og test for stimulusekvivalens. Stimulussettet besto av ...
  • Kontekstuell kontroll og gevinstparametere som påvirker responsallokering i en virtuell spillsituasjon 

   Liljedahl, Nikolai Grindevoll; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA);Nummer 2 (Vinter 2021), Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Studien undersøkte om sannsynlighet for gevinst påvirket valg av spillemaskin. En kombinert innen-subjekt og gruppedesign pre-, post- og reverseringstest ble arrangert og betinget diskriminasjonstrening ble gjennomført. ...
  • Kontekstuell kontroll og si-gjøre korrespondanse under spilling på spillautomat 

   Torve, Bjørn André; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årg 47, nr 2, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Tidligere studier har vist at spilling på spillautomater kan komme under kontroll av stimuli i omgivelsene. Ytterligere kunnskap om hvilke miljøhendelser som kan komme til å kontrollere slik atferd, kan bidra til en bedre ...
  • Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse 

   Arntzen, Erik; Lian, Torunn (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Begrepet naming har ulik betydning innen ulike deler av den atferdsanalytiske litteraturen. Når samme begrep brukes for ulike atferdsfenomen kan det lett oppstå misforståelser. I denne artikkelen identifiserer vi hvordan ...
  • Response to sample requirements in conditional discrimination procedures 

   Arntzen, Erik; Braaten, Live Fay; Lian, Torunn; Eilifsen, Christoffer (Journal of Behavior Analysis;12(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The present experiment examined number of training trials as a function of a required response to sample in establishing conditional discriminations and testing for responding accordance with stimulus equivalence. Reaction ...
  • Spilleavhengighet: En atferdsanalytisk forståelse 

   Torve, Bjørn André (MALKS;2016, Master thesis, 2016)
   Artikkel 1 - Overdreven gambling som en avhengighet: Teori og behandling fra et atferdsanalytisk perspektiv. Denne artikkelen vil beskrive en historisk utvikling av gambling, og hva det innebærer å være avhengig av ...
  • Training conditional discriminations with fixed and titrated delayed matching to sample in children 

   Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Journal of Behavior Analysis;12(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In a series of experiments, we investigated the effects of delayed matching-to-sample (DMTS) on responding in accordance with stimulus equivalence in children. In Experiment 1, 20 participants were assigned to either 3 s ...