• Den tvetydige aktiveringen : en studie av veiledere ved lokale NAV-kontor 

   Terum, Lars Inge; Jessen, Jorunn Theresia (Tidsskrift for Velferdsforskning;18(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad veiledernes praksis ved lokale Nav-kontor er arbeids og styringsrettet og/eller bruker- og forhandlingsrettet, og om praksis har sammenheng med arbeidsoppgavene veilederne ...
  • Discretionary Decision-Making in a Changing Context of Activation Policies and Welfare Reforms 

   Jessen, Jorunn Theresia; Tufte, Per Arne (Journal of Social Policy;43(2), Journal article; Peer reviewed, 2014-02-06)
   Street-level bureaucrats are considered to be subject to bureaucratic managerial regimes and threatened by stronger regulation and a reduction in their ability to exercise control over their work. Contrary to the managerial ...
  • Evaluering av Nattergalen. En oppfølgingsstudie 

   Jessen, Jorunn Theresia; Gundersen, Tonje; Hynek, Camilla A. (NOVA Rapport 2/18, Research report, 2018)
   NOVA har gjennomført en oppfølgende evaluering av mentorordningen Nattergalen. Nattergalen har siden oppstarten hatt som målsetting å være et integreringstiltak for barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8–12 år og for ...
  • Evaluering av Nattergalen. En oppfølgingsstudie 

   Jessen, Jorunn Theresia; Gundersen, Tonje; Hynek, Camilla A. (NOVA Rapport 2/18, Report, 2018)
   NOVA has completed a follow-up evaluation of the mentor project ‘Nattergalen ’, commissioned by the Directorate of Children, Youth and Families (Bufdir). The project started in 2008, involving eight university ...
  • Forvaltning som yrke 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 15/05, Report, 2005)
   Rapporten formidler resultater fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant sosialarbeidere (i sosialtjenesten) og saksbehandlere (i trygdeetaten) som ble gjennomført våren 2004. Undersøkelsen har som utgangspunkt at ...
  • Forvaltning som yrke 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 15/05, Research report, 2005)
   This report presents the results from the project ö‚«Changes in welfare occupations. A comparative study of job decision latitude, competence and use of discretion within the National Insurance Service and the Social ...
  • Fosterforeldres egne barn: Hvordan synes de det er å ha fostersøsken? Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Gundersen, Tonje; Jessen, Jorunn Theresia (Tidsskriftet Norges Barnevern;Nr 3 – 2020 | Vol. 97, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-14)
   Hvilke erfaringer har fosterforeldres egne barn med å ha fostersøsken, og hvilke forandringer har det ført til for dem i familien? Disse spørsmålene besvares på bakgrunn av en spørreundersøkelse til fosterforeldres egne ...
  • Fra tradisjonell regelforvaltning til effektiv tjenesteproduksjon 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 2/02, Research report, 2002)
   På begynnelsen av 1980-tallet ble det satt i gang et omfattende reformarbeid for å effektivisere og fornye den statlige forvaltningen. Reformene var i stor grad inspirert av markedsinspirerte modeller og styreformer som ...
  • Fra tradisjonell regelforvaltning til effektiv tjenesteproduksjon 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 2/02, Report, 2002)
   På begynnelsen av 1980-tallet ble det satt i gang et omfattende reformarbeid for å effektivisere og fornye den statlige forvaltningen. Reformene var i stor grad inspirert av markedsinspirerte modeller og styreformer som ...
  • Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger ? 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 12/14, Report, 2014)
   Rapporten setter søkelyset på det kommunale avlastningstilbudet, både omfang og kjennetegn ved tjenestene samt kommunenes strategier, erfaringer og praksis innenfor plikten å tilby avlastning. Rapporten er basert på ...
  • Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger ? 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 12/14, Report, 2014)
   According to the Norwegian Health and Care Services Act, municipalities shall provide respite for individuals and families who have a particularly heavy burden of care, whether they are voluntary caregivers or parents ...
  • Public Governance-Constraints and Challenges for Social Work Practice 

   Jessen, Jorunn Theresia (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   In the wake of public sector reforms, the work environment of professionals is changing; there is more description of results and outputs and tighter requirements of front-line work. The changes taking place address a ...
  • Regionalisering av trygdetjenester - erfaringer hos brukere og ansatte 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 21/02, Research report, 2002)
   Regionaliseringen av trygdetjenester innebærer en omorganisering i retning av større samarbeids- og organisasjonsenheter - siktemålet er å utvikle en mer effektiv organisasjon. Denne rapporten er en evaluering av et regionalt ...
  • Regionalisering av trygdetjenester - erfaringer hos brukere og ansatte 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 21/02, Report, 2002)
   Regionaliseringen av trygdetjenester innebærer en omorganisering i retning av større samarbeids- og organisasjonsenheter - siktemålet er å utvikle en mer effektiv organisasjon. Denne rapporten er en evaluering av et regionalt ...
  • Samvær, samarbeid og støtte: Familiens mulighet for å hjelpe unge voksne etter plassering utenfor hjemmet 

   Jessen, Jorunn Theresia; Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport;2017:02, Research report, 2017-03)
   Hovedmålsettingen med prosjektet «Unge voksne – familietilknytning etter plassering i barnevernet» var å framskaffe kunnskap som kan føre til at flere barn som har vært i barnevernstiltak, skal klare seg bedre som voksne. ...