• Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg? 

   Lekhal, Samira; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander; Slapø, Helena; Karevold, Knut Ivar (Norsk Tidsskrift for Ernæring;Nr.1/2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-03)
   Bakgrunn: Usunt kosthold er blant de viktigste risikofaktorene for sykdom, dårlig livskvalitet og tidlig død i Norge og resten av verden. Det er stigende interesse for hvordan atferdsøkonomiske virkemidler kan fremme sunnere ...
  • Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

   Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til kropp, ...
  • Compliance with water advisories after water outages in Norway 

   Hyllestad, Susanne; Veneti, Lamprini; Bugge, Annechen Bahr; Rosenberg, Thea Grav; Nygård, Karin Maria; Aavitsland, Preben (BMC Public Health;19, Article number: 1188 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-08-15)
   Background Water advisories, especially those concerning boiling drinking water, are widely used to reduce risks of infection from contaminants in the water supply. Since the effectiveness of boil water advisories (BWAs) ...
  • Cooking as identity work 

   Bugge, Annechen Bahr (Project Note;6-2003, Conference object, 2003)
   What kind of activity is cooking? In the Norwegian food discourse the domestic cook is described as a scientist, an artist, an expert, a perfectionist, a patriot, a protector of nature, a politician, a gourmet, a good ...
  • Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (SIFO-report;2-2000, Research report, 2000)
   Dette er en studie om det norske måltidsmønsteret. Hensikten med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilken rolle og verdi måltidet har i den moderne hverdagen. Studien har vært delt i to overordnede problemområder. På den ...
  • Er vi overforsikret? Forbrukernes bruk og oppfatninger av forskjellige forsikringsprodukter 

   Bugge, Annechen Bahr (Prosjektnotat 9-2016, Working paper, 2016)
   På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO kartlagt forbrukernes bruk og oppfatninger av utvalgte forsikringsprodukter. På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet ...
  • Forbuden frukt smaker best - en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende 

   Bugge, Annechen Bahr (SIFO-report;5-2010, Research report, 2010-09)
   Denne studien er en del av forskningsprosjektene Young Food og HealthMeal. Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Temaet i rapporten er nordmenns spise- og drikkemønster av en type mat og drikke som ...
  • Forstudie om nedadgående norsk sjømatkonsum 

   Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (Oppdragsrapport nr. 5-2018, Report, 2018)
   I dette pilotprosjektet har vi gjennomført en studie der man ved hjelp av en mindre spørreundersøkelse, samt analyse av salgs- og forbruksstatistikker kartlegger hvilke faktorer som bidrar til at norske forbrukere spiser ...
  • Fra kunnskap til handling 

   Karevold, Knut Ivar; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis; Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Rosenberg, Thea Grav; Grini, Ida S.; Hertel, Jens Kristoffer; Mathisen, Linda; Lekhal, Samira (Rapport, Report, 2017)
  • Fremtidens matproduksjon 

   Bugge, Annechen Bahr; Rosenberg, Thea Grav (Oppdragsrapport nr. 2-2017, Report, 2017)
   Med tanke på den oppmerksomheten bruk av genteknologi i matproduksjonen har fått i offentligheten de senere årene, var det overraskende hvor lite forskning som har vært gjort omkring forbrukernes syn på denne teknologien. ...
  • Fremtidens måltidskonsepter – sunn og bærekraftig take-away 

   Bugge, Annechen Bahr (Rapport;10-2021, Report, 2021)
   Formålet med prosjektet «Fremtidens måltidskonsepter» er å legge et kunnskapsgrunnlag for utvikling av sunn og næringsrik take-away. Rapporten bygger på data samlet inn ved hjelp av en spørreundersøkelse basert på webintervjuer ...
  • GMO-mat eller ikke: Har det vært endringer i forbrukernes syn på genmodifisert mat fra 2017 til 2020? 

   Bugge, Annechen Bahr (Rapport;3-2020, Research report, 2020)
   GMO-teknologien har i en årrekke vært gjenstand for offentlig debatt i Norge og i mange andre land. Diskusjonen omhandler muligheter, bruk, fordeler, risikoer, trygghet og begrensninger. I denne studien har vi sett nærmere ...
  • Grøt og velling - før og nå 

   Bugge, Annechen Bahr (Norsk Tidsskrift for Ernæring;Nr. 4, Journal article; Peer reviewed, 2019-12-17)
   Grøt og velling er de eldste varme reene vi kjenner i Norden, skrev Troels Troels-Lund (1840-1921) i si verk om dagliglivet i Danmark og Norge på sluen av 1500-tallet (1). Ordet graut kommer fra norrønt grautr, som betyr ...
  • Health-related factors influencing food choices of active home-living older adults in Norway. 

   Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis (Norsk Tidsskrift for Ernæring;Nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Aims: As the proportion of elderly increases rapidly in all industrialised countries, more knowledge is needed on how to enable this group to stay active and live home longer in older years. In this study, importance of ...
  • HealthMeal. Hvordan nå de ernæringsmessige målsetningene om økt forbruk av fisk og grønnsaker? 

   Bugge, Annechen Bahr (Prosjektnotat 1-2015, Notat, 2015)
   Prosjektnotat nr.1-2015
  • Hvilke faktorer påvirker forbrukernes spisemønster av fisk og sjømat? 

   Uldahl, Maria; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;6-2023, Report, 2023)
   Gjennom en spørreundersøkelse blant nordmenn finner vi at de fleste mener at fisk smaker godt. Vi finner videre at det er vanlig å spise fisk/sjømat til middag 1-2 ganger i uken. Dvs. det spises mindre fisk enn anbefalingene ...
  • Ikke drikk vann fra springen! 

   Jensen, Heidi Mollan; Bugge, Annechen Bahr; Terragni, Laura (Oppdragsrapport 1-2008, Report, 2008)
   I oktober 2007 ble det funnet parasitter i drikkevannet på tre steder i Oslo som får drikkevann fra Oset vannrenseanlegg. Som et føre-var-tiltak ble det anbefalt å ikke drikke vann direkte fra springen, men å koke det i ...
  • Ikke drikk vann fra springen! 

   Jensen, Heidi Mollan; Bugge, Annechen Bahr; Terragni, Laura (Oppdragsrapport 1-2008, Report, 2008)
   I oktober 2007 ble det funnet parasitter i drikkevannet på tre steder i Oslo som får drikkevann fra Oset vannrenseanlegg. Som et føre-var-tiltak ble det anbefalt å ikke drikke vann direkte fra springen, men å koke det i ...
  • Jul – pynt, gaver, klær og mat 

   Bugge, Annechen Bahr; Klepp, Ingun Grimstad; Borch, Anita; Schjøll, Alexander; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde (Rapport;12-2019, Research report, 2019)
   I denne rapporten er det sett nærmere på hvilken betydning og rolle pynt, gaver, klær og mat har i juleritualet. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at hvordan vi feirer jul er preget av stabilitet og relativt små ...