Now showing items 1-20 of 110

  • Adolescents from affluent city districts drink more alcohol than others 

   Pedersen, Willy; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (Addiction;110(10), Journal article; Peer reviewed, 2015-07-14)
   Aims To estimate the level of alcohol consumption and problems among adolescents in city districts in Oslo, Norway with different socio-economic composition; to test whether differences in alcohol consumption are related ...
  • Adolescents’ psychosocial well-being one year after the outbreak of the COVID-19 pandemic in Norway 

   von Soest, Tilmann; Kozák, Michal; Rodriguez Cano, Ruben; Fluit, Anne-Marie; Cortes Garcia, Laura; Ulset, Vidar Sandsaunet; Ebad Fardzadeh, Haghish; Bakken, Anders (Nature Human Behaviour;Volume 6, Issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2022-01-20)
   The COVID-19 pandemic has dramatically restricted adolescents’ lives. We used nationwide Norwegian survey data from 2014–2021 (N = 227,258; ages 13–18) to examine psychosocial outcomes in adolescents before and during the ...
  • Aktiv Oslo-ungdom 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders (NOVA Rapport 2/07, Report, 2007)
   Målet med rapporten er å gi en bred oversikt over Oslo-ungdoms treningsaktiviteter og medlemskap i idrettslag. Et spesielt fokus er rettet mot endringer over en tiårsperiode, samt betydningen av kjønn og minoritetsbakgrunn. ...
  • Aktiv Oslo-ungdom 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders (NOVA Rapport 2/07, Report, 2007)
   This report investigates sports activities and exercise habits among young people in the age of 14 to 17 years living in Oslo. Two main questions are concerned. The first is to give a broad picture in changes in the number ...
  • Anabolic–androgenic steroid use and correlates in Norwegian adolescents 

   Sandvik, Morten Renslo; Bakken, Anders; Loland, Sigmund (European Journal of Sport Science;Volume 18, 2018 - Issue 6, Journal article; Peer reviewed, 2018-04-10)
   This paper surveys the prevalence and correlates of anabolic androgenic steroids (AAS) use among Norwegian adolescents, and examines the degree to which sports participation is a mediating or moderating factor to well-known ...
  • Compliance with infection control rules among adolescents in Oslo during the COVID-19 pandemic 

   Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (Journal of the Norwegian Medical Association;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-29)
   Background: Effective infection control is crucial for combatting the COVID-19 pandemic. We investigated whether adolescents in Oslo reported compliance with the Norwegian infection control rules during the pandemic and ...
  • The continued importance of family sport culture for sport participation during the teenage years 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Stefansen, Kari (Sport, Education and Society;volume 25, issue 8, Peer reviewed; Journal article, 2019-10-12)
   Growing up in a family with an affinity for sports increases the likelihood of participating in club-organised sports. Few studies to date have addressed whether the importance of family sport culture is stable or changes ...
  • The effects of parental income on Norwegian adolescents’ school grades: A sibling analysis 

   Elstad, Jon Ivar; Bakken, Anders (Acta Sociologica;58(3), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Associations between family income and offspring’s educational attainment are well-established. A debated topic is whether this association is due to the causal influence of family income per se, or arises because of other ...
  • Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakken, Anders; Hegna, Kristinn (NOVA Rapport 4/08, Research report, 2008)
   Gutter oppnår gjennomsnittlig dårligere læringsresultater i grunnskolen enn jenter. Forskjellene er ikke dramatiske, men synes å være nokså robuste i tid og rom. Rapporten gir en oversikt over forskning som belyser barnehagens ...
  • Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakken, Anders; Hegna, Kristinn (NOVA Rapport 4/08, Report, 2008)
   In general, girls achieve better than boys in Norwegian compulsory school. Why is this, and to what extent does the school system in itself play an active role in giving boys poorer conditions for learning? One common point ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Research report, 2012)
   Denne rapporten er den andre i evalueringen av Arbeidslivsfaget – et forsøksfag innført på ungdomstrinnet som et alternativ til å lære seg fremmedspråk. I denne andre underveisrapporten undersøker vi hvordan elevene og ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Report, 2012)
   A new practical subject – Arbeidslivsfaget ("working life course")– was introduced as an option for a selected number of lower secondary schools in 2009 and 2010. It is a practical oriented course where students are to ...
  • Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn 

   Bakken, Anders; Backe-Hansen, Elisabeth; Huang, Lihong (NOVA Rapport 6/13, Report, 2013)
   NOVA og NIFU har evaluert leksehjelptilbudet til 1.-4. trinn, som ble gjort obligatorisk som tilbud i alle landets grunnskoler fra høsten 2010. Det overordnede målet med evalueringen var å finne ut hvordan leksehjelpen ...
  • Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn 

   Bakken, Anders; Backe-Hansen, Elisabeth; Huang, Lihong (NOVA Rapport 6/13, Report, 2013)
   NOVA og NIFU har evaluert leksehjelptilbudet til 1.-4. trinn, som ble gjort obligatorisk som tilbud i alle landets grunnskoler fra høsten 2010. Det overordnede målet med evalueringen var å finne ut hvordan leksehjelpen ...
  • Evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall» 

   Seeberg, Marie Louise; Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 3/15, Report, 2015)
   Rapporten er en evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall.» Målet med tiltaket er å hjelpe skoler til å utvikle læringsmiljøet på skolene slik at ...
  • Evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall» 

   Seeberg, Marie Louise; Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 3/15, Report, 2015)
   An estimated 12% of primary and lower secondary schools in Norway have struggled with bullying over a longer period of time, according to the annual Pupil Survey. The Norwegian Directorate for Education and Training has ...
  • Evaluering av «Idrett for alle i Oslo». Kartleggingsrapport 2020 

   Solstad, Gerd Marie; Bakken, Anders (2020;8, Research report, 2020)
   Satsingen «Idrett for alle i Oslo» ble startet av Oslo Idrettskrets i 2018 med mål om økt og mer mangfoldig idrettsdeltakelse blant barn og unge. I denne rapporten kartlegger vi utgangspunktet for idrettssatsingen som NOVA ...
  • Exploring the minority–majority gap in sport participation: different patterns for boys and girls? 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Sletten, Mira Åboen (Sport in Society;, Journal article; Peer reviewed, 2017-11-15)
   This paper examines the participation of minority and majority youth in organized sport based on the Young in Oslo 2015 survey (response rate: 72%, N = 9.774). Four possible explanations of the minority–majority gap are ...
  • Felles fokus: En stuide av skolemiljøprogrammer i norsk skole. 

   Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 15/14, Report, 2014)
   Dette er første rapport fra prosjektet «En studie av elevenes psykososiale miljø». Målet er dels å gi en uavhengig vurdering av effektstudiene av antimobbe- og læringsmiljøprogrammer i norsk skole, dels å analysere bruken ...
  • For store forventninger? 

   Bakken, Anders; Elstad, Jon Ivar (NOVA Rapport 7/12, Report, 2012)
   Dette er sluttrapporten fra et prosjekt der NOVA har vurdert hvorvidt skolereformen Kunnskapsløftet er et skritt i retning av å utjevne sosiale forskjeller i læringsutbytte. Funnene tyder ikke på at Kunnskapsløftet har ...